dinsdag 7 mei 2013 | 13:44 Laatst bijgewerkt: 17-1-2018 | 14:46

 

Publieke omroep

 

RTV Oost is een publieke omroep en is dus verplicht om 50% van haar zendtijd te besteden aan informatie en cultuur. Dit ligt vast in de Mediawet en de programmering wordt hier op gecontroleerd door het Commissariaat van de Media. Een regionale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Het PBO heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.

Alle publieke omroepen, waaronder RTV Oost, krijgen hun geld van overheidsinstanties. Daarnaast verkrijgt RTV Oost geld d.m.v. de verkoop van reclamezendtijd.

 

Calamiteitenzender

 

Radio Oost is de officiële calamiteitenzender voor de provincie Overijssel. Als de sirene gaat, stem dan onmiddellijk af op uw regionale zender. Radio Oost is in de hele provincie voor iedereen via de ether te ontvangen. Radio Oost is daarnaast ook via de analoge en digitale kabel, Digitenne en satelliet te ontvangen.

FM frequenties

Analoge kabel frequenties

Digitale kabel kanalen

Digitenne kanalen

Satelliet kanalen
Glasvezel

 

De status van calamiteitenzender ligt vast in contracten tussen aan de ene kant de Stichting RTV Oost en de provincie en alle Overijsselse gemeenten anderzijds. Bij acute gevaarlijke situaties kan de overheid via Radio Oost zeer snel de burgers informeren, dag en nacht. Uiteraard zal RTV Oost ook zo snel mogelijk via TV, teletekst en www.rtvoost.nl burgers bij een ramp in onze provincie informeren.

 

Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes om 12.00 uur precies getest. Daarna vindt ook altijd een test plaats van onze verbindingen. Hierdoor weten we dat - als er iets gebeurt - wij ook altijd kunnen uitzenden.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht beoordeelt of de stichting RTV Oost adequaat wordt bestuurd en adviseert de bestuurder in deze.

 

Samenstelling:

Dhr. G.L. Sporre, voorzitter

Dhr. A. Oude Weernink , penningmeester

Mevr. W. M. Van Ingen, lid

Dhr. L. B. Kobes, lid

Dhr. J.S.A. Broeknellis, lid

 

PBO

 

Een regionale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.

 

Het PBO van RTV Oost bestaat uit tien leden, onder wie de voorzitter. Alleen inwoners van de provincie Overijssel kunnen lid van het PBO zijn. De samenstelling van het PBO moet representatief te zijn voor de belangrijkste in de provincie Overijssel voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren, bedrijfsleven, kunst en cultuur, toerisme en recreatie, natuur en milieu, educatie, (jeugd)zorg, godsdienstige en geestelijke stromingen, landbouw en allochtonen. Verder is het streven een evenwichtige samenstelling van leeftijd en geografische spreiding over de provincie Overijssel en de spreiding over stedelijke en landelijke gebieden te hebben.

 

De leden van het PBO van RTV Oost zijn:

Landbouw- en plattelandsontwikkeling/Politiek: Mevrouw J. (Jannie) Lamberts-Grotenhuis (voorzitter).

Mail: lambertshermanenjannie@gmail.com

Cultuur: De heer J. (Jos) van den Born. Mail: josvdborn@hotmail.com

Multiculturele samenleving en politiek: De heer A.J. (Arno) van Dijk. Mail: arnovandijk@hetnet.nl

Politiek/Democratie/Kunst: Mevrouw G.Y.C.M. (Gabriëlle) van der Feltz. Mail: larochette@live.nl

Sport/Onderwijs/Jeugd: De heer R. (Rob) van Kessel. Mail: rwjvankessel@landstede.nl

Algemeen: De heer H. (Henri) de Klein. Mail: henrideklein@home.nl 

Economische zaken/Sport: De heer J. (Jan) Morsink. Mail: jgmorsink@gmail.com

Religie/Levensbeschouwing: Mevrouw C.J.M. (Cobi) Noordhoff. Mail: cobinoordhoff@gmail.com

Multiculturele samenleving en politiek: De heer B.T. (Brahma) Ramsodit. Mail: brahma@tidosmar.com

Journalistiek en Media: De heer J.J. (Hans) Rosenkamp. Mail: hansrosenkamp@gmail.com

Milieu, Landschap & Natuur: Mevrouw J.J.J.C. (Judith) Snepvangers. Mail: judithsnepvangers@gmail.com

Jeugd- en gehandicaptenzorg: De heer R.J. Telman. (Remko) Mail: remkotelman@zonnet.nl

 

De leden van het PBO oefenen hun stem zonder last of ruggespraak uit, maar houden rekening met relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Het PBO komt tenminste vier maal per jaar bijeen:

Maart: Vaststellen jaarverslag, evaluatie programmering

Juni: Brainstormen nieuwe programmering a.d.h.v. het meerjarenbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen

September: Eerste bespreking voorstellen hoofdredactie m.b.t. programmering volgend jaar

December: Uiterlijk vaststelling programmering volgend jaar, evaluatie werkzaamheden PBO met Raad van Toezicht

De vergaderingen vinden plaats op het kantoor van RTV Oost, Hazenweg 25 te Hengelo. De vergaderingen zijn openbaar. Indien u de vergadering wilt bijwonen dient u dit 1 dag van te voren kenbaar te maken. Dit kan telefonisch op: 074-2456440 of via e-mail: pbo@rtvoost.nl. Via deze weg kunt u ook de exacte vergaderdata opvragen.

 

Heeft u als inwoner van Overijssel suggesties, op- en aanmerkingen voor het PBO, dan kunt u deze mailen naar: pbo@rtvoost.nl of rechtstreeks naar het mailadres van één van de leden.

 

 

Informatie