dinsdag 25 april 2017 | 09:38 Laatst bijgewerkt: 25-4-2017 | 10:38

RTV Oost voorziet in een onafhankelijke berichtgeving en een inzet van media (internet, radio, tv), die beantwoorden aan de interesses van de Overijsselse bevolking en die zich onderscheiden van wat andere media brengen.

Daarmee stimuleert ze de politieke en maatschappelijke discussie en draagt zodoende bij aan de opinievorming.

Het PBO heeft tot taak het door de hoofdredactie voorgenomen beleid vast te stellen en toe te zien op uitvoering daarvan.

Daarbij kijkt ze of de programmering recht doet aan de samenstelling van de Overijsselse samenleving.

De samenstelling van het PBO moet dan ook representatief zijn, een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling en de maatschappelijke, culturele en geestelijke stromingen.

 

RTV Oost is op zoek naar een PBO-lid dat er op toeziet dat de multiculturele samenleving en politiek afdoende worden belicht.  

 

Dat toezicht gebeurt zonder last of ruggenspraak, maar rekening houdend met  relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Het kandidaat PBO-lid moet door ervaring en werkzaamheden aantoonbare kennis hebben van wat er speelt op het gebied van de multiculturele samenleving en politiek.

Hij/zij heeft een netwerk om op terug te vallen bij de meningsvorming over de programmering van RTV Oost.

 

Belangstellenden kunnen zich melden via pbo@rtvoost.nl

Extra informatie is in te winnen bij het secretariaat, tel. 074-2456440

 

Reageren kan tot uiterlijk 8 mei 2017.

reclame

www.rtvoost.nl maakt gebruik van cookies

Cookies die op rtvoost.nl en rtvoost.mobi worden gebruikt zijn bedoeld voor het beheer van statistieken, advertenties en social media. Door akkoord te gaan krijg je de website te zien zoals we die bedoeld hebben. Meer weten? Klik op informatie.

Informatie