vrijdag 10 november 2017 | 19:28 Laatst bijgewerkt: 10-11-2017 | 19:32

RTV Oost, het publieke mediabedrijf voor Overijssel, brengt nieuws en benadrukt de identiteit van de regio. Online en via radio en televisie. RTV Oost is de meest geraadpleegde nieuwsbron van Overijssel. RTV Oost is op korte termijn op zoek naar een:

Hoofdredacteur
/plv. Algemeen Directeur

Wij zoeken een journalistieke bruggenbouwer met blik op de toekomst 

Als hoofdredacteur ‘adem’ je journalistieke visie, je bent daarin helder in gedrag en uitingen. Je bent een echte peoplemanager. Je blik is gericht op een krachtige omroeporganisatie nu en in de toekomst. Je vervangt de algemeen directeur bij zijn afwezigheid. Je hebt ruime ervaring in veranderingsprocessen die je bewijsbaar tot een goed einde hebt gebracht. Je ziet trends in online, radio en televisie maar vliegt nog hoger boven het vernieuwde medialandschap. Je bent van nature een journalistiek dier en denkt in regionaal nieuws. Je bent het journalistieke boegbeeld van de omroep. Je hebt oog voor relevante informatie voor ons publiek, met een publiek, persoonlijk en maatschappelijk karakter. Je voelt je verbonden met Oost-Nederland, weet wat Noaberschap is en kunt Herman Finkers verstaan. Je onderzoekt en beantwoordt het veranderende mediagedrag en de concurrerende mediawereld. Je hebt veel ervaring met een coachende manier van leidinggeven. Als persoon ben je verbindend, werk je graag samen met onze professionals en streef je met hen naar de best mogelijke journalistiek. Je bent benaderbaar en betrokken. Je vaart een duidelijke koers en handelt hiernaar. Van nature ben je innovatief en draag je energie en positiviteit over op de redactie.

De hoofdredacteur

 • Is eindverantwoordelijk voor de content op alle platformen;
 • zorgt voor samenhangend beleid in het aanbod op alle media, toegespitst op synergie tussen radio, televisie en online; 
 • is de leider van de integraal werkende redactie en schept voorwaarden voor de ontwikkeling van content en de vormgeving en de uitvoering daarvan; 
 • is een peoplemanager, bruggenbouwer en inspireert en stimuleert de redactie;
 • is verantwoordelijk voor het redactionele budget en het redactionele personeelsbeleid; 
 • draagt als lid van het managementteam bij aan de daadkracht van RTV Oost, en vervangt de Algemeen Directeur bij zijn afwezigheid; 
 • is als boegbeeld een netwerker in de regio en daarbuiten;
 • valt rechtstreeks onder de Algemeen Directeur.


Wat verwachten we van je

 • Je beschikt over aanpassingsvermogen: je past je tijdig en soepel aan aan veranderende omstandigheden. Je stelt doelen bij of schakelt over naar andere werkwijzen als nodig. Je blijft doelmatig handelen, ook bij onverwachte, urgente zaken. Je staat open voor de mening van anderen, stelt zo nodig je eigen mening bij.
 • Je kunt goed samenwerken: je stuurt aan op het bereiken van gezamenlijke doelen. Je reageert op constructieve wijze op de ideeën van anderen. Deelt informatie en betrekt anderen actief bij het gesprek of werkproces.
 • Je bent een creatieve denker: je komt met originele, aansprekende ideeën die goed toepasbaar zijn. Je her- en erkent goede ideeën van anderen en kunt daar vorm aan geven. Je kijkt vanuit verrassende invalshoeken naar de regionale identiteit.
 • Je toont leiderschap: je bent duidelijk in verwachtingen en je geeft heldere constructieve feedback. Je inspireert en enthousiasmeert en luistert naar het team. Je koestert kennis en kunde in de organisatie en levert een actieve bijdrage aan de individuele ontwikkeling en betrokkenheid van medewerkers. Je bent helder in de journalistieke koers en communiceert die voortdurend. Je zorgt voor een effectieve verdeling van taken en stuurt op samenwerking. Je bent zichtbaar op de werkvloer.
 • Je hebt omgevingsbewustzijn: je kent de trends en ontwikkelingen in de maatschappij en op het vakgebied. Je benut deze én de kennis van ons publiek. Je weet wat de Overijsselaar van RTV Oost verwacht en houdt nauw contact met het Programmabeleid Bepalend Orgaan.
 • Je bezit ondernemerschap: je ziet mogelijkheden en zet de juiste acties in of doet voorstellen om het bedrijf journalistiek te versterken. Je creëert kansen. Weegt risico’s af tegen mogelijke voordelen voor de omroep. Je bouwt (ook online) netwerken om nieuws en informatie te vergaren. Je beheert je eigen agenda.
 • Je hebt visie/strategisch inzicht: je vertaalt in- en externe ontwikkelingen en huidige en toekomstige marktontwikkelingen naar gevolgen voor het te voeren beleid. Je draagt het beleid uit naar andere organisatieniveaus. Je ontwikkelt planmatig lange termijndoelstellingen. Je levert een opbouwende bijdrage aan het opstellen van beleid en vertaalt dagelijkse gebeurtenissen naar consequenties voor te nemen besluiten.

Arbeidsvoorwaarden
Dienstverband: Fulltime dienstverband.
Arbeidsvoorwaarden: De functie is ingedeeld in salarisschaal L van de omroep cao.

Reactie
Om te reageren op deze functie kunt u solliciteren via de website van Beljon + Westerterp (www.beljon.westerterp.nl) met behulp van het referentienummer R2140/17. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Beljon + Westerterp, mevrouw Greetje Jakobs, 06-50221272. 


Er is een selectiecommissie samengesteld die bestaat uit onder meer een vertegenwoordiging van de redactieraad, de ondernemingsraad en het PBO.

Informatie