woensdag 17 januari 2018 | 16:08 Laatst bijgewerkt: 17-1-2018 | 23:26

RTV Oost, het publieke mediabedrijf voor Overijssel, brengt nieuws en benadrukt de identiteit van de regio. Online en via radio en tv. RTV Oost is de meest geraadpleegde nieuwsbron van Overijssel. Als regionale omroep wil RTV Oost een snelle en betrouwbare nieuwsbron voor Overijssel zijn. We willen dichtbij de mensen staan. Daarbij spelen we maximaal in op de actualiteit, maar zeker ook de belevingswereld van de mensen in de Provincie Overijssel.

RTV Oost zoekt

 

Lid Raad van Toezicht M/V

 met als aandachtsgebied Journalistiek en Media

 

De Raad van Toezicht, waarvan de leden worden benoemd door GS van Overijssel, is belast met het toezicht op het beleid van de omroep, de algemene gang van zaken en de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau. Daarnaast ziet de Raad van Toezicht toe op het functioneren en handelen van de Bestuurder. Ze staat de Bestuurder met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan de Bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren. De Raad van Toezicht is werkgever van de Bestuurder (benoeming, schorsing, ontslag, rechtspositie en bezoldiging). Beleidsplan, begroting en jaarverslag behoren o.a. tot de aandachtsvelden waar de Raad van Toezicht haar goedkeuring aan dient te verlenen.

 

Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat ze vertrouwd zijn met het functioneren van de publieke omroep in het algemeen en meer in het bijzonder met de betekenis van RTV Oost binnen onze provincie. Bekendheid met en betrokkenheid bij de provinciale samenleving is een vereiste.

 

Voor de positie binnen de Raad van Toezicht belast met de portefeuille Journalistiek en Media gaan onze gedachten uit naar een persoon die kan bogen op ruime, bij voorkeur, leidinggevende ervaring in een journalistieke omgeving.
 

 

Algemene functie-eisen

  • HBO- of academisch denk- en werkniveau;
  • kunnen opereren op strategisch niveau;
  • onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak);
  • inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.

Persoonlijke kwaliteiten

  • collegialiteit en loyaliteit aan de gezamenlijke afspraken en besluiten;
  • besluitvaardigheid; 
  • integriteit en onafhankelijkheid.
     

Verdere informatie
Elk jaar worden tenminste zes vergaderingen gehouden.

De Raad van Toezicht kent een honorering van ca. € 4000,- per jaar.

 

Interesse?

Sollicitaties en eventuele suggesties voor kandidaten kunnen per e-mail worden gestuurd naar bureau Beljon + Westerterp: hengelo@beljon.westerterp.nl t.a.v. de heer H. Engbers.

Voor meer informatie kan gebeld worden met de heer Engbers van bovengenoemd bureau. Tel. 06-53643457.

 

Reageren kan t/m 28 januari a.s.

 

 

Informatie