Sinds 2011 pompt de NAM dagelijks zo'n 9 miljoen liter chemisch verontreinigd afvalwater in lege gasvelden in Twente. Daarbij komt dagelijks ook zo'n 8200 liter pure chemicaliën in de bodem terecht. Het afvalwater komt van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek.

Volgens professor Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, zitten in het afvalwater stoffen die enorme schade kunnen aanrichten. "Het gaat om enorme hoeveelheden zwaar vervuilende stoffen." Hij doelt op de aanwezigheid van o.a. waterstoffluoride, zoutzuur, methanol en benzeen..

Provinciale Staten eist onderzoek
Al snel nadat RTV Oost (in november 2014) met dit nieuws naar buiten komt, eisen Provinciale Staten van Overijssel unaniem een onafhankelijk onderzoek. Ook de gemeenteraden van Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal willen zo'n onderzoek.

Minister Kamp laat in januari 2015 echter weten dat hij geen onafhankelijk onderzoek in wil stellen naar de injectie van verontreinigd afvalwater in de Twentse bodem. Liever wil hij eerst nog eens met de provincie Overijssel in gesprek om te kijken welke vragen er leven.

In dit dossier staan alle artikelen over chemisch verontreinigd afvalwater in de Twentse bodem.