Dossier stikstofcrisis

In 2019 haalde de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof, kortweg PAS. Die uitspraak heeft een enorme impact. De toekomst van veel projecten is onzeker, omdat er geen manier meer is om vergunningen te verlenen voor de uitstoot van stikstof in de buurt van beschermde natuurgebieden.
In dit dossier worden alle verhalen gebundeld rondom de stikstofcrisis.