Rondom het nieuwe vliegveld Lelystad Airport is veel discussie. Omwonenden zijn bang voor geluidsoverlast als het vliegveld in gebruik wordt genomen.

In dit dossier houden we het nieuws rondom dit veelbesproken luchthaven bij.