Klokkenluidersregeling bij MST Enschede

Er komt een klokkenluidersregeling bij het Medisch Spectrum Twente. Daarmee hoopt het Enschedese ziekenhuis herhaling te voorkomen van de affaire Jansen Steur.

Het MST is het eerste ziekenhuis dat met zo'n maatregel komt. Op deze manier hoopt het ziekenhuis nieuwe affaires rond specialisten te voorkomen en het vertrouwen terug te winnen van patiënten. Verder worden gedragscodes in het ziekenhuis aangescherpt, zodat bijna fouten en incidenten gemeld moeten worden. Ook komt er een patiëntenombudsman die toeziet hoe de afhandeling van klachten is. Volgens MST-topman Kingma zijn stevige maatregelen nodig om het vertrouwen te herstellen. Donderdag onthulde RTV Oost al dat er een nazorgpoli komt voor patiënten van de ex-neuroloog.

 

Behalve de klokkenluidersregeling, een patiëntenombudsman, een meldplicht van bijna-fouten en een nazorgpoli neemt het MST nog meer maatregelen:

 

- De klachtenprocedure gaat op de schop. De afhandeltijd moet korter en de nazorg beter. Een interne commissie gaat de hele procedure doorlichten en moet op korte termijn aanbevelingen doen.

 

- Alle risicovolle medische processen in het ziekenhuis worden in kaart gebracht. Dat zijn niet altijd de complexe medische handelingen, maar soms ook de routineklusjes. De analyse moet personeel bewust maken van de risico's, maar ook aan het licht brengen of bepaalde zaken vaak (bijna) mis gaan, zodat maatregelen nodig zijn.

 

- Scherper toezicht op wetenschappelijk onderzoek. Nu is er na goedkeuring van de ethische commissie geen nadere controle op de kwaliteit. De commissie moet dat voortaan wel doen.

 

- De kwaliteit van de zorg en eventuele problemen worden een verplicht onderdeel van het overleg met de toezichthouders, de Raad van Commissarissen. Dat wordt vastgelegd in een informatieprotocol. Ook de jaarlijkse gesprekken met het Medisch stafbestuur, de verpleegkundige adviesraad, de ondernemingsraad en de cliëntenraad worden meer toegespitst op de knelpunten in de zorg. Problemen moeten zichtbaarder worden.

 

- Binnen de Raad van Bestuur wordt één lid verantwoordelijk gemaakt voor kwaliteit en veiligheid.

 

- De Raad van Bestuur krijgt inzage in visitatierapporten van afdelingen.

Meer over dit onderwerp:
Archief Neuroloog Jansen Steur Dossiers
Deel dit artikel: