nieuws

Maatregelen voor allochtone jongeren

Allochtone jongeren
Allochtone jongeren
De provincie gaat maatregelen nemen om te voorkomen dat allochtone jongeren in justitiële jeugdinrichtingen terechtkomen.
Dat gebeurt op verzoek van de provinciale politiek, onder aanvoering van de PvdA. Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de jongeren in justitiële jeugdinrichtingen van allochtone afkomst is. Eén van de oorzaken is dat allochtone gezinnen vaak hulp inschakelen als het al te laat is. De provincie wil via de Centra voor Jeugd en Gezin proberen om allochtone jongeren met problemen in een vroegtijdig stadium te benaderen. Verder worden allochtone organisaties als Islamitisch Maatschappelijk Activeringswerk Overijssel ingeschakeld.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.