nieuws

Provincie stelt ecologische plannen bij

Overijssel moet haar plannen voor de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur in deze provincie bijstellen.
Halverwege het project is er een tekort van een paar honderd miljoen euro. Dat komt omdat de aankoop van grond en de inrichting ervan als natuurgebied duurder is geworden. Tot nu toe is er ruim 1800 hectare grond aangekocht waarvan slechts 277 hectare is omgezet in nieuwe natuur. De provincie gaat binnenkort met het rijk overleggen hoe het verder moet nu er geen geld meer is. De ambities om één grote aaneengesloten natuurzone in Nederland te realiseren zullen waarschijnlijk onder druk van rijksbezuinigingen naar beneden toe bijgesteld worden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.