nieuws

Vereniging Usseleres biedt hulp aan

UsselerEs
UsselerEs
De Vereniging Behoud Usseleres biedt de gemeenteraad van Enschede haar hulp aan bij de raadsenquête over de grondexploitatie.
De vereniging krijgt door de enquête de hoop dat er alsnog een streep gaat door een bedrijventerrein op de Usseleres. Eerder dit jaar besloot de gemeenteraad in te stemmen met de gefaseerde aanleg van het bedrijventerrein. Dezelfde gemeenteraad besloot dat er een diepgravend onderzoek moet komen naar de aankoop van grond voor woningen en bedrijven en de noodzaak daartoe. Het gaat dan om het Vaneker, de Eschmarke en ook de Usseleres. Er is ingezet op een enquête, omdat daarbij mensen onder ede gehoord kunnen worden. De Vereniging tot Behoud van de Usseleres probeert al jaren om de komst van het bedrijventerrein tegen te houden, omdat de Usseleres volgens haar van groot cultuur historisch belang is.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.