Nieuws

Vraagtekens in Zwolle over compensatie huurkwijtschelding sportclubs

De gemeente Zwolle worstelt met de landelijke compensatiemaatregel voor verhuurders van sportaccommodaties. De maatregel is in het leven geroepen om sportverenigingen en exploitanten van gemeentelijke sportaccommodaties schadeloos te stellen voor betaalde huur in coronatijd, maar is op onderdelen erg onduidelijk.
Zo kan de gemeente bijvoorbeeld niet achterhalen of commerciële exploitanten van gemeentelijke sportaccommodaties ook schadeloos gesteld worden, terwijl de aanvraag hiervoor wel binnen nu en drie weken de deur uit moet.
"We hebben de kwestie samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in politiek Den Haag onder de aandacht gebracht", zegt verantwoordelijk wethouder René de Heer. "Het is zaak om snel duidelijkheid te krijgen. De compensatiemaatregel werkt zo dat wij de huur van sportverenigingen tijdens de lockdown-periode kwijtschelden, de kosten van die kwijtschelding kunnen wij als gemeente weer terugvragen via de regeling. Die aanvraag moet dan wel voor 15 oktober de deur uit."

Onduidelijk

En daar wringt momenteel de schoen. De huur moet eerst kwijtgescholden zijn door de gemeente, voordat het Rijk compenseert. Maar de maatregel laat in het midden of ook commerciële exploitanten van gemeentelijke sportaccommodaties in aanmerking komen voor die compensatie.
Hierdoor lopen exploitanten van bijvoorbeeld de WRZV-hallen of het gemeentelijke zwembad De Vrolijkheid in Zwolle mogelijk huurcompensatie mis.
Tekst gaat verder onder de video

550.000 euro huur

"Wij betalen per kwartaal zo'n 550.000 euro aan huur voor zwembad De Vrolijkheid. Die huur wil de gemeente Zwolle in principe wel kwijtschelden, maar op dit moment is volstrekt onduidelijk of de compensatie onder de rijksregeling valt", vertelt de zwembadexploitant Harm Jan Hagedoorn van Optisport.
De wethouder vult aan: "Daar waar amateursportverenigingen de kwijtgescholden huur terug kunnen krijgen, is dat voor commerciële marktpartijen, dus bedrijven en organisaties die geld verdienen met het benutten van de gemeentelijke sportaccommodaties, niet duidelijk."
Onder druk van die onduidelijkheid kan en wil Zwolle de huur niet kwijtschelden. "We willen eerst duidelijkheid. Je praat wel over de inzet van gemeenschapsgeld, daar moeten we op een zorgvuldige manier mee omgaan."

Noodzakelijk

De exploitant van het zwembad hoopt dat er snel duidelijkheid komt. "We hebben het zwembad tijdens de crisis moeten sluiten, dus de commerciële omzet gedurende de coronacrisis was nul. Dat geld gaan we op een andere manier niet meer terugverdienen, dus compensatie is noodzakelijk. Anders hebben we daar de komende jaren nog flink veel last van."
Omdat Zwolle niet de enige gemeente is die met de onduidelijke regels in haar maag zit, is het probleem binnen het overlegorgaan van de VNG aangekaart. "Samen doen we er alles aan om snel duidelijkheid te krijgen", aldus wethouder De Heer. Hij benadrukt dat hij er alles aan doet om in gesprek te blijven met het zwembad en andere organisaties, die door de onduidelijke regelgeving buiten de boot dreigen te vallen.

Positieve kant

Overigens is de Zwolse wethouder blij dat de maatregel voor het merendeel van de amateurclubs wel goed uitpakt. "Laten we beginnen te constateren dat het Rijk oog heeft voor de belangen van sport. Dat hebben wij als gemeente ook. Het is nog niet duidelijk wie wat krijgt en hoeveel, maar verenigingen zonder winstoogmerk die huren van de gemeente worden hoe dan ook schadeloos gesteld."
Om de huur op voorhand voor die sportverenigingen kwijt te kunnen schelden, heeft de gemeente onlangs 950.000 euro beschikbaar gesteld.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.