Parochianen Langeveen zijn boos over kerksluiting

Parochianen van de kerk in Langeveen laten het er niet bij zitten. Tot aan Rome zullen ze het onttrekken van hun kerk aan de eredienst aanvechten. Boos zijn ze op pastoor Casper Pikkemaat. Hij zou afspraken, die eerder in 2020 zijn gemaakt bij de kerkfusie, bewust niet nakomen.

De vlag hing zondagmorgen halfstok bij de kerk in Langeveen. Op deze manier willen gelovigen laten weten dat ze het niet eens zijn met de plannen van het bestuur van de Pancratiusparochie om de kerk te sluiten. Bij de invalswegen van Langeveen staan borden met teksten als Onze kerk is meer dan een stenen gebouw. Een duidelijke hint naar het kerkbestuur dat de slogan Geloof is niet van steen hanteert.

Zes kerken dicht

Vorige week maakte het bestuur van de Pancratiusparochie voor Tubbergen en omstreken bekend, dat van de negen kerken er zes aan de eredienst worden onttrokken. Dat gaat gebeuren tussen nu en 2025. Van de kerk in Albergen was dat al bekend. Maar dat ook de kerken in Reutum, Fleringen, Vasse, Vriezenveen en Langeveen op termijn dichtgaan, komt hard aan. Alleen de basiliek in Tubbergen en de kerken in Mariaparochie en Geesteren blijven open. Tot verdriet en woede van de parochianen.

De kerk in Langeveen is pas voor de tweede keer na het uitbreken van de coronacrisis weer geopend. De kerkdiensten waren de afgelopen maanden gecentreerd in de basiliek in Tubbergen. Sommige parochianen vragen zich af of de kerk niet eerder open had gekund. "De mensen zijn nu gewend om niet meer naar de kerk te gaan".

Deze morgen is de kerk met pakweg zestig gelovigen gevuld. Buiten heeft zich een groepje parochianen verzameld. Ze geven gehoor aan de groep verontruste parochianen om zo te protesteren tegen de aangekondigde sluiting.

Op de invalswegen van Langeveen zijn protestborden geplaatst (Foto: Ina Brouwer)
Op de invalswegen van Langeveen zijn protestborden geplaatst (Foto: Ina Brouwer)

Voor een van de oudere parochianen komt het nieuws niet onverwacht. Maar het maakt hem boos. "De kerkgang is hier goed, acht procent, we hebben hier genoeg vrijwilligers en we hebben geld. De pastoor zou de tien geboden eens moeten lezen. Gij zult niet stelen."

De pastoor zou de tien geboden eens moeten lezen. Gij zult niet stelen
parochiaan uit Langeveen

Precies tien jaar geleden fuseerden de negen plattelandsparochies tot de overkoepelende Pancratiusparochie. Een geloofsgemeenschap kan zelfstandig blijven bij voldoende vrijwilligers, financiën en kerkbezoek. Zo was de afspraak bij de fusie. Petra Plegt: "Pastoor Pikkemaat heeft toegegeven dat hij zich niet gaat houden aan wat in het fusieprotocol staat".

Volgens het parochiebestuur is het noodzakelijk om nu stappen te ondernemen. Bij ongewijzigd beleid stevent de parochie in 2025 af op een tekort van drie ton, verklaarde Casper Pikkemaat vorige week bij het bekendmaken van de maatregelen.

Kerkbezoek gehalveerd

De negen geloofsgemeenschappen zijn in 2010 samengegaan. Het priestertekort was een van de redenen voor de fusie. Maar sinds 2010 is het kerkbezoek gehalveerd. Landelijk is het kerkbezoek gedaald tot 4%. Ook worden de sacramenten veel minder vaak uitgereikt en is het aantal vrijwilligers met een kwart gedaald.

Volgens Pikkemaat is de centrale vraag Wat hebben we nodig om samen kerk te zijn? Negen gebouwen van steen horen daar in zijn optiek niet bij. "We moeten kijken naar de toekomst. We willen pastorale zorg blijven geven aan de gemeenschap. Dus moeten we nu handelen", Hij noemt het voorgenomen besluit een dilemma van hoofd en hart. "Het hart hoopt op uitstel. Maar we willen investeren in mensen, niet in stenen".

We willen investeren in mensen, niet in stenen
pastoor Casper Pikkemaat

De Pancratiusparochie teert in op het eigen vermogen. Al in 2017 zag het parochiebestuur wegens oplopende tekorten zich genoodzaakt stappen te zetten. Bij alle geloofsgemeenschappen is een inventarisatie gemaakt van het kerkbezoek, de vrijwilligers en de financiële situatie. Het zag er niet goed uit.

De dorpskerk van Langeveen (Foto: Ina Brouwer)
De dorpskerk van Langeveen (Foto: Ina Brouwer)

Maar daar zit nu net voor Langeveen de pijn. Petra Plegt: "We hebben heel vaak om de cijfers van Langeveen gevraagd maar die krijgen we niet. En over de hele parochie krijgen we alleen maar vage budgetten." Afspraken met het parochiebestuur werden steeds afgezegd.

Daar komt nog bij dat Langeveen in haar zelfstandige periode een welvarende parochie was, met veel onroerend goed. Dat is allemaal opgegaan in de overkoepelende parochie. Van geoormerkt geld voor Langeveen zou volgens het bestuur van de Pancratiusparochie geen sprake zijn. Een conflict met de voormalige penningmeester van Langeveen, Gerard Oude Avenhuis, leidde zelfs tot zijn ontslag.

Het hoeft voor ons niet meer

Voor veel parochianen voelt het onttrekken van hun kerk aan de eredienst als onrechtvaardig. "Als de kerk hier dichtgaat, hoeft het voor ons niet meer", is een veel gehoorde opmerking bij de kerk. Petra Plegt wijst er op dat in andere parochies en in andere bisdommen heel verschillend wordt omgegaan met de kerken van de geloofsgemeenschappen. "Houd de geloofsgemeenschappen zelf verantwoordelijk voor hun kerkgebouw, totdat het niet meer kan. Veel parochianen hebben al aangegeven dat ze dan misschien wel het dubbele aan de kerk willen afdragen".

Zondag 27 september een reportage in Hoogtij.

Meer over dit onderwerp:
HIERNUMAALS
Deel dit artikel: