Nieuws

Bewoners Langeveen spreken zich uit in enquête: 'Kerk moet kerk blijven'

De bereidheid van parochianen uit Langeveen om in de toekomst elders naar de kerk te gaan, is minimaal. Dat blijkt uit een enquête die een groep verontruste parochianen onder de bewoners van het dorp hield. Slechts zeven procent zegt wel naar Tubbergen of Geesteren naar de kerk te gaan, als de eigen kerk aan de eredienst wordt onttrokken.
De uitkomsten van de enquête worden maandagavond ingebracht in de informatiebijeenkomst die de Heilige Pancratiusparochie belegt in Langeveen. Dan gaat het parochiebestuur in Langeveen de voorgenomen herstructurering van de parochie toelichten.
Het bestuur van de Pancratiusparochie kondigde vorige maand aan, dat er tussen nu en 2025 van de negen kerken, zes dichtgaan. Alleen de kerken in Geesteren, Mariaparochie en de basiliek in Tubbergen blijven open.

Negatief saldo van drie ton

De negen kerken van de Pancratiusparochie zijn sinds de fusie in 2010 allemaal eigendom van de Pancratiusparochie. Ook alle andere gebouwen, de inventaris, de kerkhoven, de gronden en gelden zijn overgegaan naar de overkoepelende parochie. Maar het gaat niet goed met de Pancratiusparochie. Verminderd kerkbezoek, teruglopend aantal vrijwilligers en minder opbrengt van de actie Kerkbalans leidt er volgens pastoor Pikkemaat toe, dat de parochie bij ongewijzigd beleid afstevent op een negatief saldo van drie ton.
In alle negen geloofsgemeenschappen worden de herstructureringsplannen toegelicht. En zijn er inmiddels bijeenkomsten geweest in Geesteren en Fleringen. Er zijn kritische vragen gesteld over het vermogen van de parochie: er zou nog zeker 3,5 miljoen op de bank zijn: "Vanwaar die drukte?"

Geoormerkt geld

Parochianen van de geloofsgemeenschap in Langeveen zijn van mening dat er met de fusie toch nog sprake is van bezit en inkomsten die aan de eigen gemeenschap toekomen, het zogeheten geoormerkte geld. Hierover is een langlopend conflict ontstaan met het kerkbestuur. Dat ontsloeg penningmeester Gerard Oude Avenhuis, die steeds volhield dat er sprake was van geoormerkt geld.
Een overgrote meerderheid van de parochianen, 95 procent, heeft aangegeven voor de vorming van een stichting te zijn, waarin alle goederen en bezittingen van de geloofsgemeenschap Langeveen worden ondergebracht. Hierdoor kunnen ze zelf als dorp beslissen hoe hier mee om te gaan. De opstellers van de enquête zouden graag zien dat het parochiebestuur de stichting al het Langeveense vermogen voor niets of voor een symbolisch bedrag schenkt. Het gaat daarbij om twee woningen, diverse gronden en het banktegoed van de voormalige parochie Langeveen.
Slechts 15 procent van de ondervraagden geeft aan dat de fusie een gepasseerd station is en dat men de onenigheid over het oormerken van het geld moet laten rusten.

Minder geld voor actie Kerkbalans

Volgens de opstellers van de enquête kon Langeveen zich goed redden met de kerkbijdragen uit de jaarlijkse actie Kerkbalans en met de opbrengsten uit het onroerend goed. Veel mensen hebben aangegeven nu minder te geven aan de actie Kerkbalans vanwege het meningsverschil over het geoormerkte geld.
82 procent van de ondervraagden geeft aan weer een kerkbijdrage te betalen als het parochiebestuur erkent dat er sprake is van geoormerkt geld. De enquête is verstuurd naar 464 huishoudens, 46 procent van de formulieren kwam terug.

'Dictatoriaal gedrag'

De bijeenkomst van maandagavond is overigens openbaar, maar doordat het parochiebestuur heeft besloten om het niet uit te zenden via de kerkradio, zal een deel van de parochianen de discussie moeten missen. Veel ouderen blijven thuis, uit vrees voor corona. “Dictatoriaal gedrag van pastoor Pikkemaat” zegt een parochiaan.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.