Zwolse gemeenteraad stemt unaniem in met nieuwe woonwijk op locatie IJsselhallen

De gemeenteraad van Zwolle heeft maandagavond unaniem ingestemd met de voorbereidingen voor de Gebiedsontwikkeling IJsselhallen en Omgeving Kamperpoort. Dit betekent dat er tussen de vierhonderd en zeshonderd nieuwe woningen komen op de plek waar nu de IJsselhallen staan.

De huurovereenkomst tussen de gemeente en Libema, de exploitant van de IJsselhallen, eindigt op 1 januari 2024. De gemeente is daarna vrij om het gebied te ontwikkelen. Nu de gemeenteraad de plannen voor de gebiedsontwikkeling steunt, is hiermee een begin gemaakt.

De herontwikkeling van het 8,5 hectare grote gebied is het sluitstuk van de herstructurering van de wijk Kamperpoort, waar al vijftien jaar aan wordt gewerkt. De komende vier jaar, tot het contract met Libema afloopt, worden gebruikt om alle plannen, procedures, onderzoeken en strategische visies te maken.

'Burgers mogen meedenken'
Zwolle heeft het grote voordeel dat de gronden en de opstallen van de gemeente zelf zijn. De stad wil met de Zwolse samenleving samenwerken om er wat moois van te maken en ook burgers mogen meedenken en plannen maken. De straatnamen gaan verwijzen naar de historie van Kamperpoort, zo bedong een meerderheid van de gemeenteraad maandagavond. "Het is een plek midden in onze stad, waar we ons betrokken bij voelen", aldus verantwoordelijk wethouder Ed Anker.

Anker gaf tevens aan dat het college binnenkort met een locatie komt waar een nieuwe evenementenhal moet komen. De oude IJsselhallen verdwijnen, maar er is in Zwolle wel degelijk ruimte en behoefte aan een dergelijke voorziening. "Die gaat er ook komen, maar niet op de plek van de IJsselhallen", aldus Anker. Hij verwees daarmee naar de poging van D66 en de PvdA om in de nieuwe wijk ruimte te houden voor een evenementenhal. Dat gaat dus niet gebeuren. Die komt elders in de stad.

Betaalbare woningen
De gemeenteraad steunde unaniem de gebiedsontwikkeling, maar niet nadat SP en PvdA per motie probeerden om alvast minimaal dertig procent van de woningen te reserveren voor het betaalbare segment. Dat kreeg geen steun, net als de motie van PvdA, SP, D66 en het CDA om de helft van de woningen 'middelduur' te maken.

Anker benadrukte dat dit hard nodig is in Zwolle en zeker ook in Kamperpoort. Er moet volgens hem een goed onderzoek komen naar wat de beste woningbouwprogrammering is voor deze plek. "We moeten hier nog geen voorbeslag op leggen."

Zeven eeuwen veehandel
In het verleden was de Zwolse veemarkt een begrip. Al in 1308 gaf bisschop Guy Zwolle toestemming een veemarkt te houden. Aanvankelijk in de open lucht en vanaf 1931 vond de markt op de locatie van de IJsselhallen plaats. Het was een welvarende veemarkt, zeker na de bouw van de IJsselhal in 1971. In 1985, 1990 en 1994 werden nog vier hallen bijgebouwd.

Zwolle behoorde tot de vier grootste veemarkten van het land. Met de uitbraak MKZ in 2001 kwam een plotseling einde aan bijna zeven eeuwen veehandel in Zwolle.

Meer over dit onderwerp:
IJSSELHALLEN ZWOLLE
Deel dit artikel: