Staphorst gaat illegale slootdempingen aanpakken

De gemeente Staphorst is helemaal klaar met illegale slootdempingen. Er zal daarom vaker en strenger gecontroleerd worden. Daarvoor is samenwerking gezocht met de Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De gemeente Staphorst heeft diverse keren geconstateerd dat sloten zijn gedempt zonder dat daarvoor een vergunning is aangevraagd. Ook zijn er bermen toegeëigend.

De sloten spelen een rol in het waterbeheer en zijn ook belangrijk voor de biodiversiteit. Ze vormen een waterberging en zorgen er bij hevige regenval voor dat water afgevoerd kan worden. Hiermee wordt wateroverlast voorkomen. Daarnaast is een goede doorstroming belangrijk voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater.

Wethouder Alvin Mussche: "We gaan streng handhaven en gaan ook onderzoeken hoe we met de reeds gedempte sloten en toegeëigende gronden omgaan. Wat we met zekerheid willen zeggen, is dat we zeer alert zullen zijn op nieuwe dempingen.”

Meer over dit onderwerp:
STAPHORST
Deel dit artikel: