Peiling: kwart van de ondernemers in Overijssel verkeert door corona in gevarenzone

Een derde van ondernemers in de provincie Overijssel ondervindt nauwelijks of zelfs positieve effecten van de coronacrisis. Anderzijds geeft bijna een kwart van de ondernemers aan dat het bedrijf in de gevarenzone verkeert: meer steun, dan wel herstructurering van het bedrijf, is nodig om te kunnen overleven.

Dat blijkt uit de tweede ondernemerspeiling naar de effecten van de coronacrisis op het regionale bedrijfsleven. De peilingen worden uitgevoerd in een samenwerking tussen provincie Overijssel, Oost NL, VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden. Meer dan zeshonderd ondernemers vulden in september de vragenlijst in. De eerste ronde van de ondernemerspeiling vond in juni plaats.

Omzetontwikkeling

Uit de cijfers blijkt dat meer ondernemers over de afgelopen maanden een omzetgroei rapporteren. In juni gaf 8 procent aan een hogere omzet te hebben. In de enquête van september is dat aantal gegroeid naar 15 procent.

Verder blijkt dat de groep ondernemers die in de afgelopen vier kwartalen te maken heeft met een omzetvermindering van meer dan 60 procent, afneemt. In juni behoorde nog 26 procent van de ondernemers tot deze groep, maar in september was dat gedaald naar 12 procent

Het lijkt er dus op dat het beter gaat, maar uit de enquête blijkt dat bijna de helft van de respondenten liquiditeitsproblemen heeft. Een zorgelijk punt, wat kan betekenen dat in het najaar en voorjaar 2021 er nog grote gevolgen komen.

Steunmaatregelen

In de peiling is ook gevraagd naar de steunmaatregelen. Een meerderheid van de ondernemers in Overijssel vindt de landelijke en regionale steunmaatregelen voldoende. vier op de tien ondernemers maakt er gebruik van. Daarvan is het uitstel van belastingen het populairst.

Maar uitstel betekent geen afstel en doordat er nog geen duidelijkheid is over de terugbetaling kunnen ondernemers geen plannen maken. Ondernemers willen liever geen nieuwe kredieten aanvragen en als toch moet, wordt door banken veel zekerheden gevraagd. Ondernemers kunnen die in deze tijden echter niet geven.

Perspectief

Ondernemers vragen om duidelijkheid en een ' stip op de horizon'. Waar gaan we naar toe, welke keuzes gaan we samen maken? Dat willen ondernemers graag weten. De derde en laatste peiling staat gepland voor november van dit jaar.

Meer over dit onderwerp:
PROVINCIE OVERIJSSEL
Deel dit artikel: