Provincie wil 135 miljoen euro steken in herstelplan coronacrisis

De provincie Overijssel wil 135 miljoen euro uittrekken om de regionale economie een impuls te geven. Het herstelplan is onder andere gericht op het stimuleren van innovatie en kennisontwikkeling en het behoud van MKB en familiebedrijven. Ook worden grote bouwprojecten eerder uitgevoerd. Provinciale Staten zal in november, wanneer de begroting voor 2021 wordt besproken, bepalen of het instemt met het plan.

Zo stellen Gedeputeerde Staten voor om een lening van tien miljoen euro te verstrekken aan investeringsfonds Wadinko. Daarnaast wil het college acht miljoen euro uittrekken om innovatie te ondersteunen, via de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost-NL. Het gaat hier om co-financiering van de steunmaatregelen die het Rijk heeft toegezegd. Ook wordt twee miljoen euro uitgetrokken voor innovatie, kennisontwikkeling en transitie op gebied van cultuur.

Eerder investeren

Als het mogelijk is, wil de provincie grote bouwprojecten naar voren halen. Hiervoor is 78 miljoen euro beschikbaar. Zoals woningbouw, het vervangen van wegen en het investeren in fietsverbindingen en binnensteden.

Gedeputeerde Eddy van Hijum: "Juist nu het coronavirus begint aan een tweede golf, willen we Overijssel helpen met de noodzakelijke vernieuwing, en bovendien flink investeren om de economie draaiende te houden. Dit blijven we koppelen aan maatschappelijke opgaven als klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie. Het is bijzonder dat we als provincie een dergelijk breed en omvangrijk investeringsvoorstel kunnen neerleggen. We verwachten op deze manier bij te dragen aan een sterk herstel uit de crisis."

Op 11 november nemen Provinciale Staten een definitief besluit.

Deel dit artikel: