Nieuws

Enschede komt 18 miljoen euro tekort in 2021: 'Maar geen nieuwe bezuinigingen'

Enschede heeft over 2021 een tekort van 18,3 miljoen euro. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door oplopende kosten voor jeugdzorg en andere zorgtaken, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Toch voert de gemeente geen nieuwe bezuinigingen door, omdat veel inwoners het al lastiger hebben vanwege de coronacrisis.
De belangrijkste boodschap van de gemeente aan haar inwoners: er wordt niet verder bezuinigd, ondanks het miljoenentekort. "De inwoners worden al hard genoeg getroffen door alle corona-effecten. We willen hen niet nog meer belasten", zegt wethouder financiën June Nods. Voor het tekort spreekt de gemeente haar reserves aan. Dat kan, omdat de gemeente jaarlijks zo'n acht tot negen miljoen euro opzij zet in het potje 'spaarprogramma'.

115 miljoen bezuinigd

In Enschede kennen ze het klappen van de zweep als het om bezuinigen gaat. In de afgelopen tien jaar werd er in de gemeente 115 miljoen euro bezuinigd. Het einde van alle bezuinigingen was in zicht, totdat de coronacrisis de kop op stak.
"Dat was een grote tegenvaller", zegt Nods. "Het Rijk is wel bezig om een hoop zaken te compenseren, maar dat is voor ons op dit moment lang niet genoeg." Enschede heeft tot nu toe 14,2 miljoen euro van het Rijk gekregen als 'coronacompensatie'.
Het Rijk is wel bezig om een hoop zaken te compenseren, maar dat is voor ons op dit moment lang niet genoeg
Wethouder June Nods

Oorzaak van de tekorten

Het tekort van achttien miljoen euro voor 2021 is dan ook niet zozeer te wijten aan de coronacrisis. "Het tekort wordt veroorzaakt doordat het Rijk onvoldoende middelen ter beschikking stelt voor bijvoorbeeld jeugdzorg en de WMO", zegt Nods.
Dat is niet voor het eerst: Enschede kampt al jaren met oplopende kosten voor onder meer jeugdzorg. Nods' voorganger Eelco Eerenberg lobbyde actief om meer geld te krijgen van het Rijk voor het uitvoeren van die zorgtaken.
"Met die lobby staat het op zich goed, die is zelfs versterkt op dit moment", zegt Nods. "Gemeentebreed is nu wel duidelijk dat de middelen niet op de juiste manier verdeeld worden en tekort schieten."

Nieuwbouwprojecten

De totale begroting van de gemeente Enschede bedraagt volgend jaar 730 miljoen euro. De stad kiest ervoor om, ondanks de forse tekorten, in te zetten op nieuwbouwprojecten zoals het Centrumkwadraat.
"Dat is een mooi project ten noorden van het station, waar het hele stationsgebied ook bij wordt betrokken", zegt Nods. Er moeten honderden nieuwe woningen in het stationsgebied komen. Voor het project kreeg de gemeente onlangs al een rijkssubsidie van drie miljoen euro.

Kop van de Boulevard

Ook de Kop van de Boulevard, het prestigieuze nieuwbouwproject in hartje Enschede, ondervindt geen hinder van de tekorten. "Dat zijn juist de dingen waar we op in willen zetten. De Kop van de Boulevard zat al in de begroting van voorgaande jaren."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.