Nieuws

Begroting 2021 voor Rijssen-Holten op orde, Hellendoorn niet zorgeloos

Rijssen-Holten en Hellendoorn presenteren begroting 2021
Rijssen-Holten en Hellendoorn presenteren begroting 2021 © RTV Oost
De begrotingen voor de gemeente Rijssen-Holten en de gemeente Hellendoorn voor 2021 zijn sluitend. Dankzij een behoudend uitgavenpatroon van de gemeente Rijssen-Holten zit de Reggestad er al jaren warmpjes bij. De gemeente Hellendoorn moest dit jaar een flink tekort zien om te buigen en presenteert daardoor voor volgend jaar een sluitende begroting.
Het ombuigingsplan wordt in Hellendoorn verder uitgevoerd in 2021. Zo gaat voor huizenbezitters de ozb nog eens met met 8,5 procent omhoog. Vorig jaar steeg deze ook al met 17,5 procent. Samen met de andere gemeentelijke woonlasten is Hellendoorn hiermee de duurste gemeente van Overijssel.
In de gemeente Hellendoorn houden ze rekening met opnieuw een oplopend tekort in 2022 en de jaren erna. Daarbij zijn er vooral zorgen over de mogelijke effecten van de herverdeling van het gemeentefonds. Dit is het geld dat de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt voor het uitvoeren van (wettelijke) taken.

Gemeentefonds op de schop

“De huidige verdeling van het geld voor gemeenten gaat met ingang van 2022 op de schop. Dit kan betekenen dat we minder of meer geld krijgen uit het gemeentefonds. Samen met veel andere gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijven we stevig lobbyen voor structureel extra geld voor gemeenten, omdat we de (sociale) voorzieningen niet verder willen afbreken”, vertelt wethouder Jelle Beintema van financiën.

Rijssen-Holten

Eén van de goedkoopste gemeenten om in te wonen in Overijssel is het naburige Rijssen-Holten. "Als college zijn we daar best trots op", zegt burgemeester Arco Hofland. Voor verantwoordelijk wethouder Erik Wessels is het zijn eerste begrotingspresentatie als wethouder. "Het was niet makkelijk. We zitten middenin een ombuigingsoperatie in het sociaal domein. Maar voor de komende vier jaar hebben wij de begroting sluitend weten te krijgen", zegt Wessels.
Er is ook ruimte voor investeringen. Zo is er voor de komende jaren geld vrijgemaakt voor nieuwbouw van de scholen In den Climtuin, Johan Frisoschool en de Haarschool in Rijssen. Er komt geld voor het aanpakken van verschillende kruispunten en landgoed De Oosterhof krijgt een opwaardering.
Net als in andere gemeenten moet ook Rijssen-Holten inleveren in het sociaal domein. "Hier moet geld bij, maar we willen dat de mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben" , zegt wethouder Bert Tijhof. "We leren er ook weer van door meer aan de voorkant te signaleren, op scholen, kerken etcetera. Dat heeft zichtbaar effect", zegt Tijhof.

Het geheim

Al jarenlang heeft Rijssen-Holten het huishoudboekje op orde, hebben ze lage lasten voor inwoners en is het voorzieningenniveau hoog. "Er wordt door gemeentes uit het hele land vaak jaloers naar ons gekeken", zegt burgemeester Arco Hofland met enige trots.
Wethouder Erik Wessels weet wel wat het geheim is. "We hebben een goed samenspel tussen raad en college. Bedrijven en inwoners nemen hun verantwoordelijkheid. En we moeten niet vergeten dat wij een zeer kundig ambtelijk apparaat hebben", zegt Wessels.

Corona

Voor beide colleges maakte de coronacrisis het opstellen van een begroting niet gemakkelijk. “We kunnen nog niet overzien welke effecten deze crisis uiteindelijk heeft voor onze ondernemers, voor inwoners en voor de gemeentelijke financiën. Alhoewel het Rijk met een aantal maatregelen de financiële gevolgen van de coronacrisis verzacht, levert de crisis een extra financiële uitdaging op”, aldus wethouder Beintema van de gemeente Hellendoorn.
Rijssen-Holten gaat ervan uit dat de extra kosten vanwege corona gedekt kunnen worden uit de extra vergoedingen die het Rijk beschikbaar stelt.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.