Alcoholgebruik onder jongeren in Olst-Wijhe sterk verminderd

Jongeren in Olst-Wijhe zijn de afgelopen vier jaar aanzienlijk minder gaan drinken. Zei in 2015 nog 43 procent ooit wel eens alcohol te hebben gedronken, vorig jaar was dat percentage gezakt naar 31. Het aantal jongeren dat gevraagd werd of ze de afgelopen vier weken dronken waren geweest zakte van 40 procent in 2015 naar 15 procent vorig jaar.

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage gezondheidsbeleid 2019-2022, die de gemeente heeft gepresenteerd. Naast het terugdringen van alcoholgebruik wordt ook aandacht besteed aan zaken als het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen, de afname van overgewicht, vooral bij de jeugd, een goede psychische gezondheid en een gezonde fysieke leefomgeving.

'Op de goede weg'

"We kijken waarmee we onze inwoners het beste kunnen helpen", zegt burgemeester Ton Strien. "De tussentijdse evaluatie laat zien dat we op de goede weg zijn." Iedere vier jaar stelt de gemeente Olst-Wijhe het lokale gezondheidsbeleid vast. Een beleid dat wordt vormgegeven met inbreng van inwoners en organisaties.

Strien zegt trots te zijn: "Voor wat betreft alcoholgebruik ben ik trots op de goede samenwerking met de alcoholverstrekkers in onze gemeente. Horeca, sportkantines, supermarkten en anderen hebben zich enorm ingezet om te zorgen dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol kunnen kopen. De cijfers laten een forse afname zien van 2015 naar 2019. Een mooi resultaat!"

'Pilsie op z'n tied, maar onder de 18 niet'

De gemeente blijft zich ook de komende jaren richten op het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren. 'Pilsie op z'n tied, maar onder de 18 niet' is daarbij het motto.

Meer over dit onderwerp:
SALLAND
Deel dit artikel: