Kritiek op sluiting kantoor Stadsbank Oost Nederland: 'In deze tijden geen goed idee'

De Stadsbank Oost Nederland in Enschede is wegens corona voor onbepaalde tijd gesloten. De stadsbank, die op haar website stelt er voor hun cliënten zijn, kan de mensen met financiële problemen nu niet fysiek ontvangen. ChristenUnie Enschede heeft kritiek op die gang van zaken en vraagt om opheldering. "Cliënten moeten altijd bij een kantoor terecht kunnen."

"Juist in deze onzekere tijden zou de gemeente Enschede als facilitator de dienstverlening niet moeten versoberen, maar juist uitbreiden", stelt Hadassa Meijer van ChristenUnie Enschede. "De kwetsbare doelgroep die van de diensten van de stadsbank en andere instellingen gebruik maakt is niet altijd computervaardig en soms ook eenzaam. Zij zouden altijd bij een kantoor terecht moeten kunnen."

Hard geraakt

Diaconaal Platform Enschede, een vrijwilligersorganisatie, helpt mensen in Enschede met hun (schuld)financiën. De strengere coronamaatregelen trekken volgens voorzitter Jan Veldhuizen een enorme wissel op de cliënten. "Zij zijn al kwetsbaar en worden nu weer geconfronteerd met het wegvallen van voorzieningen. Deze zijn voor hen soms simpelweg van levensbelang, zeker als het gaat om bijvoorbeeld het starten van een financieel hulptraject."

Veldhuizen vervolgt: "We zien dat het een enorme aanslag pleegt op de doelgroep. Natuurlijk hebben wij begrip voor de situatie waar we nu met zijn allen in zitten, ook de instanties. Maar we hopen dat er snel een creatieve oplossing wordt gevonden”.

We zien dat het een enorme aanslag pleegt op de doelgroep
Diaconaal Platform Enschede

Overvallen

Stadsbank Oost Nederland zegt 'overvallen te zijn' door de ontwikkelingen rondom de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus. “Het advies van het kabinet was duidelijk: als het enigszins kan, thuis werken. Dat moeten wij dan opvolgen”, stelt directeur Coen Luttikhuis van de Stadsbank.

"Wij kunnen als semi-overheidsorganisatie dan niet op eigen houtje besluiten om gewoon open te blijven. Wel zijn wij met een intern team op dit moment heel erg aan het zoeken. Kunnen we onder strenge voorwaarden op onze eigen locatie weer gedeeltelijk open gaan? We hopen daar de komende weken meer duidelijkheid over te kunnen geven. Wel zijn mijn collega’s gewoon per telefoon en e-mail bereikbaar, ook al werken zij nu thuis."

Elders wel ruimte

ChristenUnie Enschede houdt de vinger aan de pols. "Wij verwachten deze week een reactie uit de organisatie van de gemeente Enschede. Daarnaast hopen we dat de wethouder meedenkt en naar alternatieve locaties kijkt. In wijkcentrum West en Noord staat bijvoorbeeld een groot aantal balies dat op dit moment niet gebruikt wordt."

De Stadsbank Oost Nederland helpt mensen die financiële problemen hebben en daar zelf niet meer uitkomen. De organisatie is een samenwerkingsverband tussen alle Twentse en acht Achterhoekse gemeenten.

Deel dit artikel: