75 jarige Verenigde Naties ook van belang voor Overijssel

Morgen, 24 oktober is het precies 75 jaar geleden dat de Verenigde Naties (VN) is opgericht. De VN is in 1945 na de Tweede Wereldoorlog opgericht met als ideaal vrede, veiligheid en mensenrechten te handhaven. Tegenwoordig is dit nog steeds het belangrijkste uitgangspunt, maar zijn tegelijkertijd ook thema's als klimaat, uitbannen van ziektes, tegengaan van armoede en seksegelijkheid belangrijke doelen geworden. Ook deze thema's spelen dicht bij huis in Overijssel.

Door de wereldwijde coronapandemie staat de VN weer volop in de belangstelling. Internationale samenwerking is nodig om het virus uit te bannen. Daar waar het bij de oprichting ging om de dreiging van een Derde Wereldoorlog te voorkomen, staat de VN nu voor uitdagingen zoals klimaatverandering en digitale oorlogsvoering. Iets wat ook ons in Overijssel raakt.

Overijssel merkt de gevolgen van klimaatverandering aan den lijve. De droogte van de afgelopen zomers is rechtstreeks te linken aan klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Het heeft in het oosten van de provincie tot problemen geleid. Als er niks gedaan wordt zullen we deze droge zomers vaker en heftiger meemaken.

Global Goals

In 2015 heeft de VN zeventien ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Sustainable Development Goals (SDG's) werden unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. Deze doelen worden rechtstreeks vertaald naar lokale overheden. Zo hebben wij er allemaal mee te maken.

De 17 Global Goals van de Verenigde Naties (Foto: UN.org)
De 17 Global Goals van de Verenigde Naties (Foto: UN.org)

De zeventien Global Goals volgen op de Millennium Ontwikkelingsdoelen uit 2000. Deze MDG’s hebben ervoor gezorgd dat er de helft minder armoede in de wereld is, het percentage kinderen dat basisonderwijs krijgt steeg tot 90 procent, er bijna de helft minder kindersterfte is, een einde kwam aan de opmars van malaria en tbc en 2,3 miljard mensen sinds 2000 toegang kregen tot schoon drinkwater. Een bewijs dat de VN er toe doet.

Theaterschip Deventer

In Deventer staan de zeventien Global Goals hoog op de agenda. Begin 2020 ontving de gemeente de landelijke prijs "Meest inspirerende gemeente" in de categorie "Verbinder: samenleving en bedrijfsleven".

"In Deventer doen we extra ons best. Doel is de verbinding tussen het bedrijfsleven en de overheid, verenigingen, stichtingen en culturele instellingen. Eigenlijk smeden we het netwerk voor alle partijen die bezig zijn met de Global Goals", vertelt wethouder Thomas Walder, die zich richt op de economie en internationaal beleid.

Een plek waar aan de doelstellingen wordt gewerkt is het Theaterschip. Jongeren krijgen hier theaterlessen en kunnen meedoen aan projecten waarbij ze kennis maken met jongeren uit andere landen.

Nina de Reuver heeft al aan meerdere projecten meegedaan. "Je weet dat er andere culturen zijn, maar daar ben je niet bekend mee. Door de projecten wel. Het is heel interessant om naar andere manieren van het leven te kijken", vertelt ze.

De grootste cultuurverschillen ondervond ze met de jongeren in Slovenië. Ook productieleider Milou Brouwer merkte dat. "Ze zijn daar erg veel bezig met maatschappelijke kwesties. Wij zijn hier in Nederland vrijer".

Wanneer worden de doelstellingen behaald? "Nooit"

Ondanks dat bedrijven zich inzetten voor de Global Goals is het volgens wethouder Walder niet mogelijk om de doelstellingen te behalen. "Volledige gelijkheid tussen jongens en meisjes is nog een utopie net als volledige eerlijke handel. We verbeteren wat we kunnen en je hoeft het einde van de trap niet te zien om de eerste tredes te nemen."

Deel dit artikel: