Wilhelminabrug in Deventer kleurt blauw vanwege 75-jarige VN

Vandaag vieren de Verenigde Naties dat ze 75 jaar bestaan. Verschillende plekken in Overijssel kleuren daarom sinds deze week blauw. Ook de Wilhelminabrug in Deventer is in het VN-blauw uitgelicht.

Niet alleen in Deventer, maar ook de Sassenpoort in Zwolle, verschillende pleinen in Hengelo en de Langestraat in Enschede kleuren blauw., net als landgoed Het Laar en het gemeentehuis in Ommen.

Tentoonstelling

Verder staat aan de zuidzijde van het station in Zwolle van 15 oktober tot en met 30 november de buitententoonstelling ’75 jaar VN in 75 verhalen’. In de tentoonstelling vertellen ooggetuigen, hulpverleners, militairen, activisten en anderen over de impact van de VN op hun persoonlijk leven. Elk verhaal brengt inspanningen voor vrede, veiligheid of een daad van medemenselijkheid en (internationale) solidariteit tot leven. Vijfenzeventig indrukwekkende gebeurtenissen die een blijvende indruk achterlaten.

De verhalen zij ook hier te lezen: 75 jaar VN

Nederland ondertekend het VN verdrag in 1945 (Foto: Beeldbank WO2 – NIOD – Collectie Netherlands Information Bureau)
Nederland ondertekend het VN verdrag in 1945 (Foto: Beeldbank WO2 – NIOD – Collectie Netherlands Information Bureau)

HANDVEST VN:“Wij, de volkeren, vastbesloten komende geslachten te behoeden voor de gesel van de oorlog… hebben besloten gezamenlijk te trachten deze doelstellingen te verwezenlijken… Dienovereenkomstig hebben onze regeringen overeenstemming bereikt over dit Handvest en richten zij hierbij een internationale organisatie op, die de naam Verenigde Naties zal dragen.” Zo luiden de eerste woorden van de preambule van het Handvest van de Verenigde Naties, dat op 26 juni 1945 in San Francisco door 51 landen, waaronder Nederland, werd ondertekend en dat op 24 oktober van datzelfde jaar in werking trad. Het inzicht is gegroeid dat de Verenigde Naties een belangrijke rol kunnen en moeten spelen bij het aanpakken van de problemen die onze wereld bedreigen. Niemand zal ontkennen dat de Verenigde Naties periodes van (een zekere) machteloosheid hebben gekend. De kracht van de Verenigde Naties berust immers volledig op de bereidheid van de lidstaten tot samenwerking. Veel vraagstukken zijn niet meer op nationaal of regionaal niveau op te lossen. De onderlinge samenhang vereist een mondiale aanpak. Deze kan alleen door samenwerking op internationaal niveau worden bereikt, dus via de Verenigde Naties.

Debat 17 Global Goals

Op maandag 26 oktober wordt in de Debatstudio van Streekomroep 1 Twente in Enschede door het Platform WO 2 een debat gehouden in het kader van 75 jaar VN. Dit debat begint om 19.30 uur en is live te zien via de website overijsselviertvrijheid.nl.

Aan het debat nemen deel Han ten Broeke, oud Tweede Kamerlid en directeur Politieke Zaken bij het Haags Centrum voor Strategische Studies, Matthijs Nijboer, directeur Natuur en Milieu Overijssel, Wieteke Willemen, hoogleraar UT m.b.t. Geoinformatiewetenschap, Ringo Ossewaarde, hoogleraar UT in Bestuur, Samenleving en Technologie en Ingrid Jansen, directeur Stimuland, plattelandsontwikkeling.

Zij gaan in gesprek over de dilemma’s voor Overijssel ten aanzien van een aantal van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen die de VN hebben geformuleerd en die ondertekend zijn door 193 landen.

Website Verenigde Naties

Deel dit artikel: