Schaderegeling voor alle gedupeerden 'kanaaldrama': provincie stemt in met voorstel

De schaderegeling voor alle gedupeerde huishoudens langs kanaal Almelo-De Haandrik is een feit. Daarmee is er na maanden van debatten, discussies en conceptvoorstellen nu duidelijkheid over een regeling voor alle gedupeerden langs het Twentse 'probleemkanaal'. Provinciale Staten stemde vanmiddag, na een urenlang debat, in met het uitgebreidere schadevoorstel.

Voor 117 huishoudens langs het kanaal was er al een schaderegeling, nu is er ook een regeling voor de rest van de circa 360 getroffen huishoudens. Dat betekent niet dat ze direct een zak geld krijgen; een onafhankelijk schade-expert gaat eerst kijken naar alle schade.

'Snel actie'

Volgens gedeputeerde Bert Boerman wordt er snel actie ondernomen voor de getroffen huishoudens. "De dertien zwaarste gevallen worden volgende week ingepland en opgenomen door schade-experts", zei hij.

De andere tientallen getroffen gezinnen krijgen volgens Boerman ook spoedig duidelijkheid. Volgende week wordt contact met hen opgenomen, beloofde hij. "In december proberen we hen dan verder te informeren over hoe hun proces afgehandeld wordt."

In december proberen we de bewoners verder te informeren over hoe hun proces afgehandeld wordt
Gedeputeerde Bert Boerman

Uitgebreidere schaderegeling

De schaderegeling die er nu ligt, is uitgebreider dan het conceptvoorstel dat het provinciebestuur enkele weken geleden presenteerde. Vrijwel alle fracties vonden die schaderegeling te mager.

Ook schades van voor 1 januari 2011 worden nu vergoed. Inwoners die na 1 januari 2019 een huis hebben gekocht in het probleemgebied kunnen bovendien ook aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming van de provincie. De einddatum voor schademeldingen is opgerekt naar 16 juni 2020.

Kosten: tientallen miljoenen

Met de schade-afhandeling voor de verzakte woningen langs het Twentse kanaal zijn tientallen miljoenen euro's gemoeid. Hoeveel de totale omvang van de schade de provincie gaat kosten, is nog onduidelijk. Het eerder geplande budget van 25 miljoen euro wordt waarschijnlijk (fors) overschreden.

De bedoeling was overigens dat de schaderegeling voor gedupeerde kanaalbewoners er begin juli al zou liggen, maar de coalitiepartijen trokken toen hun voorstel weer in. Daardoor moesten de getroffen bewoners langs het Twentse kanaal, wiens huizen in veel gevallen zwaar beschadigd zijn, maanden langer wachten voordat ze duidelijkheid hadden over de schadeafhandeling.

(Lees verder onder de foto)

Gestut huis langs kanaal Almelo-De Haandrik (Foto: RTV Oost)
Gestut huis langs kanaal Almelo-De Haandrik (Foto: RTV Oost)

Partijen wilden nog meer

Sommige partijen vonden het aanvullende schadevoorstel dat er nu ligt, niet uitgebreid genoeg. Zo wilde Forum voor Democratie de einddatum voor schades met drie jaar oprekken, tot 2023. "Daarmee zet u de deur open voor nog achthonderd schademeldingen. Dat lijkt ons niet de bedoeling", reageerde gedeputeerde Boerman.

De PVV Overijssel vond het aanvullende voorstel dat er nu ligt 'nog veel te mager'. De partij hekelde de gang van zaken in het 'kanaaldrama'. Statenlid Erik Veltmeijer diende vanmiddag twee moties van wantrouwen in, waarin hij het provinciebestuur opriep om op te stappen. Die moties hielden geen stand.

Hoe zit het ook alweer?

Circa 360 huishoudens langs het kanaal Almelo-De Haandrik kampen sinds twee jaar met schade aan hun woningen, zoals scheuren in muren, verzakte vloeren en ondergelopen kelders.

Eind mei werd een onderzoeksrapport van Deltares gepresenteerd. De onderzoekers concludeerden dat de schade aan het merendeel van de woningen niet is veroorzaakt door werkzaamheden die de provincie Overijssel in en rond het kanaal liet uitvoeren.

Die conclusie wordt ondertussen van verschillende kanten betwist; er zou een duidelijke link zijn tussen het uitbaggeren van het kanaal voor grotere en bredere schepen, en het verzakken van de woningen.

Deel dit artikel: