Verhit debat over kanaal Almelo-De Haandrik: "PVV moet zelf eens in de spiegel kijken"

De twee moties van wantrouwen die de PVV vandaag heeft ingediend tegen het provinciebestuur, hebben geen stand gehouden. Geen enkele andere partij steunde de moties, waarin de PVV wil dat het voltallige provinciebestuur opstapt vanwege de perikelen rondom het kanaal Almelo-De Haandrik. De fracties uitten forse kritiek op de PVV. "U moet eens in de spiegel kijken."

De eerste motie van wantrouwen was bedoeld voor gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor het dossier Almelo-De Haandrik. Ook diende de PVV een motie van wantrouwen in tegen het voltallige college. "Er zijn zoveel cruciale fouten gemaakt, dat is bijna oneindig om te noemen", zei PVV-Statenlid Erik Veltmeijer vanochtend.

Kritiek op PVV

Andere fracties in Provinciale Staten uitten forse kritiek op de twee moties van de PVV. "Ik vind dit heel bijzonder van de heer Veltmeijer. Hij moet zelf eens in de spiegel kijken en kijken naar zijn eigen rol", zei Bart van Moorsel (CDA).

Statenlid Jan Jonker (SGP) sprak zich ook in felle bewoordingen uit. "De kwalificaties aan het bestuur die u hier doet, daar neem ik echt afstand van. Wat u hier doet, is onbehoorlijk. Er is veel mis gegaan, maar de gedupeerden aan het kanaal schieten hier niks mee op."

Lex Schukking (VVD) zei de uitspraken van de PVV 'met kracht verre van ons te werpen'. "Ik begrijp hier echt helemaal niks van. Wilt u de inwoners van het kanaal nog langer laten wachten?".

De heer Veltmeijer moet zelf eens in de spiegel kijken
Bart van Moorsel (CDA)

'Wat schieten we ermee op?'

Ook andere partijen vonden dat met een motie van wantrouwen de gedupeerden niet geholpen zijn. "Ik ben van mening dat het niet gegaan is zoals het zou moeten gaan. Maar wat gaan we ermee opschieten als we de gedeputeerde of het college naar huis sturen?", zei Fred Kerkhof (Fractie Mooi Overijssel).

"Hoe komen we hier een stap verder mee?", zei Reinilde Huizenga (D66). "Hier schieten we niks mee op", aldus Stijn Hesselink (Forum voor Democratie).

Ook gedeputeerde Bert Boerman kreeg de gelegenheid om kort op de moties van wantrouwen te reageren. De bestuurder hield het kort. "Ik verbaas me over een aantal uitspraken die in deze motie zijn gedaan."

Zo'n 360 gezinnen langs het kanaal Almelo-De Haandrik kampen met verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders. Vandaag wordt er in de provincie gediscussieerd en gestemd over de definitieve schaderegeling voor alle gedupeerden.