Nieuws

Opstandeling René Beunders haalt met Wob-verzoek zijn gelijk: "Gemeente wilde mij in kwaad daglicht stellen"

Voorzitter René Beunders van Stichting Sociaal Hart Enschede
Voorzitter René Beunders van Stichting Sociaal Hart Enschede © RTV Oost
Door een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) trachtte Enschedeër René Beunders onwaarheden die de gemeente Enschede in zijn ogen over hem schreef te ontkrachten. Deze week ontving hij de (bewijs)stukken naar aanleiding van zijn Wob-verzoek. Dat wat hem is toegestuurd sterkt hem in de overtuiging dat het college van burgemeester en wethouders heeft geprobeerd hem bewust in een kwaad daglicht te stellen bij de raad.
Behalve inwoner van Enschede is Beunders ook voorzitter van Stichting Sociaal Hart Enschede. De stichting komt al enkele jaren op voor mensen met een bijstandsuitkering of Wmo-voorziening die een conflict hebben met de gemeente. De verhouding tussen Beunders en de gemeente verhardde de afgelopen maanden. Volgens Beunders vooral door zijn deelname aan het programma Opstandelingen van BNNVARA.

Meneer B.

Beunders was des duivels toen hij antwoorden las van het college op vragen van raadslid Margriet Visser over de aangifte van smaad en laster tegen hem en de gemeentelijke waarschuwingsbrief die hij later kreeg. Het college antwoordde dat 'meneer B. al een keer formeel is gewaarschuwd door de gemeentesecretaris vanwege verspreiding van smadelijke en lasterlijke informatie'. Ook zou hij 'herhaald A, B en C-gedrag hebben vertoond', grensoverschrijdend gedrag richting ambtenaren.
De veronderstelde formele waarschuwing en het bij herhaling over de schreef gaan tegen ambtenaren; Beunders wist en weet er niets van. "Leugens dus." Om de waarheid boven tafel te krijgen, diende hij het Wob-verzoek in. Deze week ontving hij de (bewijs)stukken. Met grote verbazing nam hij ze door. Bij elke letter die hij las werd hij gesterkt in zijn overtuiging dat hij niets verkeerd heeft gedaan.

'Bewijs niet geleverd'

"Ik verzocht expliciet om (bewijs)stukken waaruit bleek dat ik medio vorig jaar een formele waarschuwing inzake verspreiding smaad en laster zou hebben gehad van de gemeentesecretaris. Daarnaast vroeg ik om (bewijs)stukken waaruit bleek dat ik me schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag."
Met geen van de gevraagde stukken kwam de gemeente volgens Beunders op de proppen. "Ze stuurden mij diverse mails tussen mij en klachtencommissaris Ninke van der Kooy en de gemeentesecretaris. Dit betekent dat men zonder geldige reden gepoogd heeft mij bij de raad in een kwaad daglicht te zetten. Wat een enorme afgang voor het college."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.