Nieuws

Hardenberg wil opvang asielzoekers verlengen tot 2026

De gemeente Hardenberg wil de opvang van asielzoekers in het asielzoekerscentrum in de stad verlengen tot 2026. Wel moet de overlast op het gebied van openbare orde en veiligheid worden aangepakt.
In het azc, dat in 2016 geopend werd, kunnen zevenhonderd asielzoekers worden opgevangen. Dat gebeurde in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. De afgelopen maanden vond een evaluatie plaats om te onderzoeken of de opvang met nog eens vijf jaar verlengd kan worden.
De evaluatie kon vanwege het coronavirus niet fysiek. Daarom werden de gesprekken via videobellen gevoerd. Er is gesproken met omwonenden, scholen in de buurt en vrijwilligersorganisaties. Ook ondernemers werden bevraagd over hun ervaringen met het azc.

Geen bezwaar, wel aandachtspunten

Alle betrokken partijen hebben volgens de gemeente aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het verlengen van de opvang. Wel zijn aandachtpunten naar voren gekomen. Deze punten gaan voornamelijk over openbare orde, veiligheid en het terugdringen van overlast.
Huishoudens van wijken en buurten rond het azc konden meedoen aan een enquête. De helft van de deelnemers aan de enquête is positief over het verlengen van opvang in het azc Hardenberg.

Terugdringen overlast

Burgemeester Maarten Offinga laat weten dat de aandachtspunten op het gebied van openbare orde, veiligheid en overlast 'belangrijke signalen' zijn. "Daarover zijn we met het COA in gesprek. Het COA heeft ons toegezegd hiervoor een aantal extra lokale maatregelen te treffen om overlast terug te dringen."
Het COA gaat de beveiliging op het azc verbeteren. Daarnaast zet het COA een van de vier landelijke ketenmariniers in om overlast op en rond het azc en in het winkelcentrum aan te pakken. Ook dringt het COA het aantal asielzoekers uit veilige landen dat in Hardenberg wordt opgevangen op termijn terug. Naast deze extra lokale maatregelen blijven bestaande maatregelen voor het bestrijden van overlast van kracht.

'Verantwoordelijkheid nemen'

Volgens wethouder Gitta Luiten is er landelijk een grote behoefte aan meer opvangplekken voor de korte termijn: "Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid en helpen deze vluchtelingen zo goed mogelijk."
Voor de zorg, sociale begeleiding en onderwijs aan de asielzoekers zijn afspraken gemaakt met instellingen. Deze afspraken kunnen verlengd worden. Ook zorgt het azc voor werkgelegenheid. Niet alleen op het azc zelf, maar ook bij lokale bedrijven die voor of op het azc werken.

Woningbouw

Het azc Hardenberg ligt op bedrijventerrein Heemserpoort. Omdat er veel vraag is naar woon-/werkkavels, start de gemeente ook met de voorbereidingen om op termijn rond het azc kavels uit te kunnen geven.
De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 17 november en neemt op 1 december een besluit. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college, kan het azc uiterlijk tot maart 2026 in Hardenberg gevestigd blijven.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.