Nieuws

Missie geslaagd: driekwart van inwoners Steenwijkerwold doet mee aan 'optrommelactie'

De Grote Optrommelactie
De Grote Optrommelactie © RTVOost
Met een respons van 75 procent is de 'optrommelactie' in Steenwijkerwold een succes. Een maand lang gingen er in de straten van het dorp zo'n veertig trommels van deur tot deur waarin de 1700 bewoners hun gedachten, ideeën en ergernissen ten aanzien van dorpsaangelegenheden kwijt konden. De ingezamelde formulieren uit de trommels worden gebruikt bij het samenstellen van de nieuwe toekomstvisie voor het dorp.
De belangrijkste onderwerpen en ideeën die de bewoners hebben ingeleverd, worden op dit moment in een expositie in het dorpshuis tentoongesteld.
"We zijn blij met de enorme respons" zegt de Zwolse architect Sara van Popta, die De Optrommelactie namens Vereniging Dorpsbelang Steenwijkerwold heeft gecoördineerd.
"Ruim 75 procent van de vragenformulieren die we in de trommels hadden gestopt, zijn ook daadwerkelijk ingevuld. Dat betekent dat een groot deel van de huishoudens deel heeft genomen aan de actie."

Sociaal belang

Volgens Van Popta is De Optrommelactie een mooie en vooral ook sociale manier om inwoners te betrekken bij de toekomstplannen van het dorp. "Het is de eerste keer dat een heel dorp meedoet aan zo'n optrommelactie. Iedereen kan z'n geluid en z'n mening laten horen. Het werken met de trommels is niet alleen handig in coronatijd, waarin je niet met z'n allen samen kunt komen, maar het heeft ook een belangrijke sociale component."
"Buren hebben bij het doorgeven van de trommels contact met elkaar, maken even een praatje of doen er iets lekkers in als ze de trommel met het enquêteformulier doorgeven", legt de architect uit. "Het maken van een praatje is belangrijk voor het versterken van de onderlinge band en het dorpsgevoel."

Wonen en onderwijs

Bij de opmerkingen, ideeën en ergernissen worden twee thema's vaak genoemd: onderwijs en wonen.
"Het verbeteren van het (betaalbare) woningaanbod voor jonge gezinnen, starters en senioren staat bij veel mensen hoog op de prioriteitenagenda", zegt Van Popta. "Betaalbare huisvesting voor die doelgroepen, zodat ze in Steenwijkerwold kunnen blijven en niet naar Steenwijk hoeven te verhuizen."
Daarnaast wordt ook de toekomstbestendigheid van de drie basisscholen opvallend vaak genoemd. "Veel mensen geven aan dat ze graag zouden willen dat de drie scholen samengaan." Al blijkt uit de binnengekomen reacties ook dat er mensen zijn die daar vanwege hun geloofsovertuiging niet helemaal achterstaan.

Dorpsactiviteiten

Daarnaast hebben inwoners behoefte aan meer activiteiten, zoals een gezamenlijke vuurwerkshow met oud en nieuw, zomeravondconcerten, koffieochtenden voor ouderen en de organisatie van bijvoorbeeld een timmerdorp voor de jeugd.
"Het is niet zo dat we iedere individuele wens kunnen honoreren", haast Van Popta zich te zeggen. "Er ligt ook geen pot met geld klaar en de ideeën worden ook niet één op één naar de gemeente doorgespeeld. De inwoners van het dorp moeten er zelf mee aan de slag." Of, met andere woorden: "Als je niet trapt, gebeurt er ook niets. Inwoners zullen zelf actief moeten bijdragen om dingen voor elkaar te krijgen."

Dorpsvisie 2020-2030

De komende tijd worden de belangrijkste thema's in werkgroepen uitgewerkt. In totaal hebben zo'n honderd inwoners zich gemeld om daaraan mee te werken.
Ook wordt er overleg gevoerd met de gemeente en betrokken instanties, zoals de woningbouwvereniging. De resultaten daarvan worden uiteindelijk samengevat in de dorpsvisie 2020-2030 die begin 2021 klaar moet zijn.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.