Provincie trekt miljoenen uit om aanleg warmtenetten te versnellen

De provincie Overijssel wil dat warmtenetten versneld worden aangelegd en trekt hiervoor zeven miljoen euro uit. Er komt een subsidieregeling voor investeringen in warmtenetten en er komt extra ondersteuning voor onderzoek naar haalbaarheid van projecten.

Warmte van bedrijven gaat nu nog vaak verloren, doordat het vervliegt in de lucht of als koelwater de rivier instroomt. Die warmte kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. Ook wordt warmte opgewekt in biomassa-installaties of uit de ondergrond gehaald. En om die warmte uiteindelijk te kunnen gebruiken zijn warmtenetten nodig.

De aanleg van de warmtenetten gaat niet snel genoeg, daarom komt Overijssel met deze maatregelen. Warmtenetten moeten een bijdrage gaan leveren aan de duurzame energieambities van de provincie. Overijssel is de eerste provincie die de aanleg van warmtenetten op deze manier ondersteunt.

'Partijen wachten vooral op elkaar'

Gedeputeerde Tijs de Bree voor Energie: "Warmtenetten zijn voor veel Overijsselse wijken de oplossing voor de overgang naar duurzame warmte. Alleen is de betaalbaarheid van de warmtenetten een belangrijk vraagstuk. Omdat partijen op dit moment vooral op elkaar wachten, loopt de warmtetransitie vertraging op. Als provincie willen we dit doorbreken. Tegelijkertijd roep ik de rijksoverheid op om ook oplossingen te bieden voor een snelle aanleg van warmtenetten.”

In Overijssel zijn op dit moment vijftien initiatieven voor warmtenetten. Deze manier van verwarmen kan voor zo'n 75 wijken een mogelijke oplossing zijn voor de overgang naar duurzame warmte. De subsidieregeling kan projecten helpen te financieren. Daarnaast zijn de maatregelen bedoeld om onzekerheden te dekken in de eerste fase van de aanleg.

De provincie Overijssel heeft als doelstelling dat in 2023 twintig procent van de gebruikte energie duurzaam is opgewekt. In het klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij is.

Meer over dit onderwerp:
PROVINCIE OVERIJSSEL
Deel dit artikel: