Nieuws

ChristenUnie Overijssel wil 40 miljoen voor 'kringlooplandbouw', geld is nodig voor provinciale grondbank

Boeren die willen overstappen naar een duurzame grondbewerking om de biodiversiteit te vergroten hebben daarvoor meer grond nodig. De ChristenUnie Overijssel wil daarom ruim 40 miljoen investeren in de oprichting van een provinciale grondbank. De landbouwgrond die de provincie aankoopt kan dan langdurig en goedkoop aan boeren beschikbaar gesteld worden om de overstap naar het zogenoemde 'kringloopboeren' financieel mogelijk te maken.
Het plan wordt vandaag door de ChristenUnie Overijssel opnieuw, via het agrarische manifest 'Toekomstbestendig boeren', prominent op de politieke agenda gezet.
Volgens fractievoorzitter Renate van der Velde is de stimulans nodig om de overstap naar het duurzaam bewerken van landbouwgrond voor boeren financieel mogelijk te maken.

Dure landbouwgrond

"Wat wij zien is dat boeren voor de overstap naar kringlooplandbouw extra grond nodig hebben. Maar grond is schaars en duur, dus is het voor boeren in hun huidige bedrijfsvoering moeilijk om aan extra grond te komen. Daarom willen wij die grond via de provinciale grondbank voor langere tijd en tegen een redelijke prijs aan die boeren beschikbaar gaan stellen. Dat kan via pacht of huurkoop, zodat het past binnen de financiële bedrijfsvoering van die boeren."
De extra grond is nodig, omdat binnen de kringlooplandbouw de mest op eigen grond uitgereden moet worden en ook het voedsel voor de dieren van eigen grond afkomstig is. De grond moet dus de mest verwerken, wat goed is voor het bodemleven, de voedselproductie en het verhogen van de biodiversiteit.
Duurzame landbouwgrond
Duurzame landbouwgrond © Marielle Beumer
"We hopen op deze manier duurzame landbouw in Overijssel een impuls te geven", zegt Van der Velde. "De trend in de agrarische sector is op dit moment 'zoveel mogelijk opbrengst met zo weinig mogelijk geld', dus ook zoveel mogelijk opbrengst met zo weinig mogelijk grond. Daarmee put je de bodem uit en breng je op de langere termijn schade toe aan jezelf, de voedselvoorziening, en de biodiversiteit.

Stimuleren biodiversiteit

"Het moet in onze optiek anders. Extensiever met meer grond, zodat er een rijker bodemleven ontstaat, waardoor de biodiversiteit toeneemt en meer planten en dieren een kans krijgen."
Een mooi plan, dat qua uitvoering veel vergt van de boeren. Die hebben voor de overstap naar duurzaam kringloopboeren dus extra grond nodig. Plus een hele bak motivatie om tijd en geld in die grond te investeren. Want goede duurzame landbouwgrond is een kwestie van de lange adem. De grond moet de tijd krijgen om een rijker bodemleven te ontwikkelen en dat duurt jaren volgens Jaco Visscher uit Zwolle, die zelf al drie jaar lang aan het kringloopboeren is.
Kringloop boer Jaco Visscher
Kringloop boer Jaco Visscher © Marielle Beumer
"Normaal grasland heeft een toplaag en een wortelstructuur van z'n vijf centimeter. In die grond zit weinig lucht en daardoor ook weinig variatie. Door de grond te bewerken met mineralen, kruiden en planten, die met hun wortelstructuur de grond openbreken, proberen we de grond te optimaliseren. Een kwestie van tijd, geld en veel ruimte, waarin sommige boeren wel en andere boeren geen toekomstperspectief zullen zien."

Grondbank mooie stimulans

Maar het plan voor de oprichting van een provinciale grondbank is volgens hem wel een goede stap in de richting.
"Ik vind het een geweldig mooi plan. Ik denk dat het voor veel boeren een goede stimulans kan zijn voor de overstap naar kringlooplandbouw. Een rijk bodemleven vermindert de uitstoot van stikstof. Het zorgt voor goed voedsel, voor gezonde lucht en neemt CO2 op. Wat wil je nog meer", zegt hij met een glimlach op zijn gezicht.
"Je hoeft geen kunstmest meer te strooien om de planten te voeden, want de bodem regelt het allemaal zelf. Het vraagt alleen om lucht, water, zon, ruimte en tijd om te ontwikkelen."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.