Uniek cultuurlandschap Olde Maten krijgt knipbeurt die drie jaar duurt

De bossingels in de Olde Maten, het slagenlandschap tussen de gemeenten Zwartewaterland en Staphorst, worden in historische staat teruggebracht. De Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten is samen met Staatsbosbeheer gestart met het drie jaar durende project.

Staatsbosbeheer verwijdert aankomende maanden kilometers van de houtige opslag bij de boksloten. Dat zijn watergangen die van het westen naar het oosten lopen door het gebied. Boeren gebruikten ze vroeger voor het vervoer van turf en geriefhout.

Vroeger waren de singels gekortwiekt, doordat boeren ze eens per jaar snoeiden om het hout te gebruiken. Dat gebeurt niet meer en dus wordt het langzaam bos. Ook natuur, maar niet origineel.

Originele formaat

De singels krijgen hun originele formaat terug en tegelijkertijd kan de natuur zich ontwikkelen als het struweel weg is. Gebied de Olde Maten moet er weer uit gaan zien, zoals vroeger: gekortwiekte singels langs sloten, maar tegelijkertijd krijgt ook nieuwe natuur de ruimte.

De Olde Maten is volgens Staatsbosbeheer een van de meest unieke landschappen van ons land. Door de verplaatsing van het Rouveen door de eeuwen heen (drie keer), ontginning en overerving, waardoor de lange percelen steeds smaller werden, ontstond een gebied vol met singels langs sloten die als gordijnen door het gebied liepen.

In natuurgebied De Olde Maten en Veerslootlanden ligt 600 hectare aan natuurlijke graslanden op die smalle, langgerekte percelen tussen boksloten. Om de bijzondere natuur van zowel boksloten als graslandpercelen te kunnen behouden, is onderhoud vereist.

Samenwerking

Staatsbosbeheer en de ANV werken al jaren samen in het gebied. De ANV voert beheer- en rentmeestertaken uit in opdracht van Staatsbosbeheer. Zo regelt de ANV de verpachting van graslandpercelen aan honderd leden die tegelijkertijd boer en natuurbeheerder zijn.

150 kilometer aan boksloten groeit dicht met wilgen. In de Oldematen komen trilvenen voor. Naast het opengraven van boksloten, is het verwijderen van wilgenopslag de belangrijkste maatregel om trilveen in het gebied te behouden en uit te breiden.

Bron van zorg

De beheertoestand van de boksloten en de overwoekering van graslandpercelen is al jaren een bron van zorg. Het gaat niet alleen steeds meer ten koste van de verpachte oppervlakte - meer bomen is minder grond - maar ook van natuurwaarden en herkenbaarheid van het historische landschap van de Olde Maten. Die herkenbaarheid komt langzaam terug.

Deze klussen die Staatsbosbeheer en ANV uitvoeren worden gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van natuurherstel.

Meer over dit onderwerp:
GROEN OVERIJSSEL KOP VAN OVERIJSSEL
Deel dit artikel: