Wethouder tikt projectontwikkelaar op de vingers: plannen Zwartewaterzone moeten opnieuw

Projectontwikkelaar Bemog krijgt een onvoldoende voor de bouwplannen in de Zwartewaterzone in Zwolle. Dat heeft wethouder Ed Anker gezegd tegen omwonenden uit de wijk Holtenbroek. De plannen voor de bouw van driehonderd woningen aan de waterkant zijn door de gemeente afgekeurd en moeten opnieuw. De wethouder heeft een aantal voorwaarden gesteld, waaraan Bemog in de nieuwe opzet zal moeten voldoen.

Anker is niet tevreden met het verloop van het proces rond de Zwartewaterzone. De projectontwikkelaar is volgens hem te voortvarend aan de slag gegaan. Er is vanuit de wijken Holtenbroek en Stadshagen kritiek op de schetsen die de projectontwikkelaar voor het gebied openbaar heeft gemaakt. "Onder meer is daardoor de sfeer verzuurd en dat komt de ontwikkeling van het project niet ten goede", vertelde Anker een aantal omwonenden tijdens een gesprek over de bouwplannen.

In de Zwartewaterzone aan de groene rand van Holtenbroek liggen nu onder meer verouderde en vervuilde industrie- en recreatiehavens. Een deel van het gebied is opgekocht door Bemog. De ontwikkelaar wil er onder meer zo'n driehonderd woningen bouwen.

De Zwartewaterzone bezien vanaf Stadshagen (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)
De Zwartewaterzone bezien vanaf Stadshagen (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Opnieuw naar de tekentafel

De wethouder heeft Bemog opdracht gegeven opnieuw naar de tekentafel te gaan. Volgens Anker is het afgekeurde plan te massaal. Er is in het gebied teveel bouwmassa gepland, terwijl uitdrukkelijk gesteld is dat de recreatieve functie van het gebied behouden moet blijven. Door deze aanpassingen moet ook het stedenbouwkundig ontwikkelplan opnieuw worden gemaakt. Daardoor loopt de realisering van het project vertraging op.

De geplande parkeerbak moet een groenere uitstraling krijgen en de verhouding tussen bebouwing en flora en fauna moet beter in balans worden gebracht. Verder vindt de gemeente dat het gebied tussen de dijk en de waterkant van het Zwartewater geen losse wijk naast Holtenbroek moet worden. "Het nieuwe project moet de wijk juist versterken, het gebied moet toegankelijker, overzichtelijker en bovendien doorwaadbaar zijn." De wethouder wil dat de bewoners van Holtenbroek in de Zwartewaterzone straks nog steeds bij het water kunnen komen.

Ook vanuit Stadshagen is kritiek, omdat een deel van de bewoners daar straks over de nieuwbouw zal uitkijken. In Stadshagen is men vooral ook negatief over de hoogbouw in het oorspronkelijke plan. De geplande woonflat is te hoog en te groot. De wethouder wil nu dat die ranker van vorm wordt.

'Meer doorkijkjes naar het water'

Volgens ontwikkelaar Bemog "is het nieuwe ontwerp opener: er zijn meer open plekken en meer doorkijkjes naar het water."

Recreatieve functie moet ook in de nieuwe plannen behouden blijven (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)
Recreatieve functie moet ook in de nieuwe plannen behouden blijven (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Omdat er met name rondom het Deltion College nu al parkeerdruk wordt ervaren, wil de gemeente beter onderzocht zien waarom de projectontwikkelaar denkt dat de parkeerdruk en de verkeersintensiteit niet verder zullen toenemen.

Volgens de gemeente is ontwikkelaar Bemog verantwoordelijk voor een goed en zorgvuldig participatieproces. Omwonenden moeten mee kunnen praten en tot nu toe wordt dat niet door iedereen als positief ervaren. Zwolle wil dat de aangepaste plannen uitvoerig worden onderzocht. De gemeente wil betrokken zijn als die plannen opnieuw met de omgeving gedeeld worden. De presentatie daarvan staat gepland voor het einde van dit jaar.

Deel dit artikel: