nieuws

Penningmeester graaide in kas PvdA Almelo

Penningmeester graaide in kas
Penningmeester graaide in kas
De penningmeester van de Almelose PvdA-afdeling blijkt jarenlang geld uit de partijkas te hebben verduisterd.
Het gaat om een bedrag van ruim 7.500 euro. De partij heeft geen aangifte gedaan tegen de man, omdat hij direct bekende en mee wilde werken aan een terugbetalingsregeling. De man heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Dinsdagavond werden de leden van de Almelose afdeling ingelicht over de fraude. Het landelijke partijbestuur van de PvdA heeft de schuld van de man overgenomen van de Almelose PvdA. De partij doet alsnog aangifte tegen de man als hij zijn betalingsverplichting niet nakomt.
Verklaring bestuur PvdA Almelo
Nadat het bestuur van de ex-penningmeester geen afdoende verantwoording kreeg over de financiële administratie, ondanks herhaald aandringen, heeft zij de hulp van het Partijbureau ingeroepen. Het Partijbureau heeft contact gezocht met de ex-penningmeester. In een gesprek heeft hij uit eigen beweging toegegeven een aantal onrechtmatige overschrijvingen te hebben gedaan van de afdelingsrekening naar zijn privérekening. Hij gaf ook aan bereid te zijn de bedragen terug te betalen.
Het Partijbestuur heeft via het Partijbureau de ex-penningmeester gesommeerd zijn lidmaatschap van de PvdA op te zeggen. Dat heeft hij gedaan. Verder heeft het Partijbureau de ex-penningmeester gevraagd alle medewerking te verlenen aan het in kaart brengen van de omvang van de onrechtmatige boekingen en akkoord te gaan met een terugbetalingsregeling.
De ex-penningmeester heeft alle medewerking verleend aan het bepalen van de omvang van de onrechtmatige door hem overgeboekte bedragen. Het Partijbureau en de interim-penningmeester hebben die omvang bepaald op
€ 7.580,46. Dit betreft bedragen die niet herleidbaar waren naar rechtmatige boekingen in verband met afdelingsactiviteiten. Het Partijbureau heeft dit bedrag overgemaakt naar de afdeling Almelo, en is daarmee schuldeiser geworden van ex-penningmeester. Met hem is een regeling getroffen om het bedrag in 13 maandelijkse termijnen terug te storten. Tot nu toe voldoet hij aan deze terugbetalingsregeling. Het Partijbestuur heeft geen aangifte gedaan omdat ex-penningmeester direct zijn medewerking verleende, maar heeft wel aangegeven alsnog aangifte te doen als hij niet aan de terugbetalingsregeling voldoet.
De kascommissie heeft de afwikkeling bevestigd en beschouwd deze als afdoende. De afdelingsfinanciën zijn hiermee weer op orde. Het afdelingsbestuur dankt de kascommissie voor haar inspanningen. Ze beschouwt deze zaak hiermee als afgewikkeld. Uiteraard zal ze alle aanbevelingen van de kascommissie overnemen teneinde herhaling te voorkomen en de afdelingsfinanciën transparant te maken en houden. Een rooster van aftreden voor de functie van penningmeester na elke twee jaar is één van die maatregelen.
Het bestuur van PvdA afdeling Almelo.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.