Recordaantal geiten in Overijssel, terwijl aantal geitenhouders daalt

Nog nooit waren er in Overijssel zoveel geiten als nu. Onze provincie telt er momenteel 88.508, een stijging van ruim 3 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aantal geitenbedrijven is juist gedaald.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers naar aanleiding van de Landbouwtelling van het CBS. De stijging in Overijssel is in lijn met de landelijke trend. In Nederland steeg het aantal geiten afgelopen jaar van ruim 614.000 naar zo'n 632.000.

De stijging heeft vooral te maken met een toename van het aantal melkgeiten. In de laatste twee decennia is het aantal melkgeiten in Nederland bijna vervijfvoudigd.

Aantal bedrijven daalt

Terwijl het aantal geiten explosief stijgt, neemt het aantal geitenbedrijven juist af. In Overijssel zijn het er nu 372, tegenover 378 een jaar geleden.

Het gemiddelde aantal geiten per bedrijf stijgt dus. Had een gemiddelde Overijsselse geitenhouder in 2000 nog 44 geiten, inmiddels zijn dat er 238.

Geitenstop

Deze ontwikkeling heeft alles te maken met de geitenstop, die in Overijssel geldt sinds het najaar van 2018. De stop houdt in dat geitenhouderijen niet mogen uitbreiden en dat nieuwe geitenbedrijven niet welkom zijn in de provincie.

De stop is ingesteld nadat uit onderzoeken van de GGD en het RIVM bleek dat omwonenden van geitenhouderijen een grotere kans hebben op longonsteking.

Meer over dit onderwerp:
GROEN OVERIJSSEL
Deel dit artikel: