Nieuws

Autoriteit Persoonsgegevens start onderzoek schending AVG na klachten over gemeente Enschede

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat onderzoek doen in Enschede.
De Autoriteit Persoonsgegevens gaat onderzoek doen in Enschede. © Getty Images
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) start een onderzoek naar de mogelijke schending van de AVG door gemeenten. Aanleiding hiervoor zijn een drietal klachten van inwoners uit Enschede. Stichting Sociaal Hart Enschede (SHE) bracht hun ruim een jaar geleden onder de aandacht bij de privacy-waakhond.
De Enschedese Manon is één van die inwoners die een klacht indiende. Zij trok vorig jaar februari aan de bel, nadat de gemeente voor de zoveelste keer had geweigerd haar een uitkering te verstrekken. Omdat Manon vanwege gezondheidsproblemen vrijstelling van de sollicitatieplicht vroeg, wilden ambtenaren inzage in haar medisch dossier. Dat weigerde ze. Omdat ze er zelf niet uitkwam met de gemeente, riep ze de hulp in van Stichting Sociaal Hart Enschede.
De stichting diende namens haar een klacht in bij de gemeentelijke klachtencommissaris en die gaf haar gelijk. Manon had recht op een uitkering en daarvoor had Enschede haar medisch dossier niet nodig. Behalve een uitkering kreeg Manon ook een excuusbrief van de gemeente.

Wethouder: "Dit is een incident"

Namens het college van burgemeester en wethouders verklaarde wethouder Arjan Kampman destijds tegenover RTV Oost dat het hier ging om een incident: "Voor ons gaat het om één klacht. Die is gemeld bij de klachtencommissaris. Dat is uitgezocht. Er is vastgesteld dat wij fout hebben gehandeld. Daar hebben we onze excuses voor aangeboden. Er zijn bij ons verder geen gevallen bekend."
René Beunders is voorzitter van SHE. Hij stond Manon bij. Hij is ervan overtuigd dat de gemeente Enschede zich al jaren structureel schuldig maakt aan schendingen van de AVG.
In de zomer van 2019 diende hij namens Manon en twee andere inwoners klachten hierover in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacy-waakhond besloot ruim een jaar later de kwestie op te pakken.

AP: algemeen onderzoek

In de brief waarin de AP schrijft dat ze de klacht oppakt, meldt de privacy-waakhond dat ze de mogelijke schending van de AVG door de gemeente Enschede effectiever kan behandelen door dit "in het algemeen nader te onderzoeken." René Beunders is tevreden met deze keuze. "Wij hebben de AP vorig jaar dringend verzocht diepgaand onderzoek te doen. Dat gaat nu gebeuren."
UPDATE gemeente Enschede: Op 24 september 2020 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de AP, de gemeente Enschede en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Doel van het gesprek was om de bevindingen uit het rapport van de Functionaris Gegevensbeheer (FG) te bespreken. De gemeente Enschede heeft de VNG gevraagd om hierbij ook aanwezig te zijn omdat ook veel andere gemeenten tegen dezelfde problematiek aanlopen en te bezien hoe er gezamenlijk lering getrokken kan worden. Dit gesprek heeft geresulteerd in de afspraak dat de VNG een werkgroep opstart om de in Enschede geconstateerde bevindingen te bespreken met als doel om te komen tot landelijke richtlijnen voor de uitvoering van de Participatiewet in relatie tot de AVG. De AP heeft aangegeven deze richtlijnen juridisch te toetsen. Er is dus geen sprake van een onderzoek bij de gemeente Enschede zoals de berichtgeving hierover suggereert.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.