Nieuws

Weerribben-Wieden voorgedragen als Nationaal Park van Wereldklasse

Weerribben-Wieden
Weerribben-Wieden © Archief RTV Oost
Natuurgebied Weerribben-Wieden is voorgedragen als Nationaal Park van Wereldklasse. Dat maakt de Commissie Verkenning Nationale Parken vandaag bekend. De commissie heeft in Nederland vijf gebieden aangewezen. De commissie zegt over Weerribben-Wieden: "het gebied is van universele Unesco waarde en maakt deel uit van het bijzondere aaneengesloten gebied van de Veluwe via IJsseldelta naar Noordwest-Overijssel tot en met het Drents Plateau."
De andere gebieden die zijn voorgedragen zijn het Waddengebied, de Hollandse duinen, de ‘Zuidwestelijke delta’ van de Biesbosch tot en met de kust van Zeeland en de Veluwe. Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben de commissie onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven opdracht gegeven om te verkennen wat internationaal echt onderscheidende gebieden zijn op het vlak van natuur, landschap en cultuurhistorie.

Enorme aanmoediging

Harold Viscaal, voorzitter Stichting Weerribben-Wieden ziet de voordracht als een enorme aanmoediging: “De schaal- en statussprong die we door deze prominente nationale parkpositie krijgen, zullen we benutten door met innovatieve toepassingen te bewijzen dat natuur, landbouw, toerisme, erfgoed, klimaat, de economische en ecologische leefbaarheid elkaar kunnen versterken. De ontstaansgeschiedenis van ons gebied levert het bewijs dat deze grootheden juist naast elkaar voor iconische waarde zorgen.”
Volgens de adviescommissie heeft het gebied unieke kenmerken:
  • Het is het grootste nog functionerende laagveengebied in Europa.
  • Er zijn unieke soorten aanwezig, zoals de Grote Vuurvlinder, blauwgraslanden en natte heide.
  • Het heeft bijzondere overgangen van open water naar moerasbossen en van laagveengebied naar het rivierengebied (de IJsseldelta aan de voormalige Zuiderzee) én het zandlandschap.

Oplossing voor grote ruimtelijke opgaven

De geselecteerde gebieden geven niet alleen inzicht in de natuur- en landschapsgeschiedenis van ons land, maar bieden door hun omvang, aanwezige landschapstypen en hun overwegend groene karakter een groot potentieel voor het vinden van oplossingen voor de opgaven van nu en de toekomst. Het advies maakt duidelijk dat realisatie van deze gebieden, in het adviesrapport ‘Nationale landschapsparken’ genoemd, samen kan gaan met het oplossen van de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat zoals biodiversiteitsherstel, toekomstbestendig waterbeheer, stikstofreductie, CO2-reductie, circulaire (landbouw)economie en gezondheid.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.