Nieuws

Eindelijk zicht op woonwagen standplaatsen in Goor

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft vanavond unaniem ingestemd met de concrete uitvoering van het woonwagenbeleid in de gemeente. Uiterlijk oktober volgend jaar moet er een locatie in een ontwerp-bestemmingsplan in procedure zijn gebracht. Plaatsing van woonwagens moet daarna direct volgen.
"Ik ben zo blij. Dit had ik nooit verwacht", zegt Martha Wolters uit Goor. Zij en haar man Kobus van Engelen strijden al jaren voor een eigen standplaats in hun woonplaats Goor. In oktober 2018 trokken ze al bij wethouder Pieter van Zwanenburg aan de bel. Vanaf toen hadden ze hoop om met kerst 2019 in een woonwagen te wonen. Twee jaar later was dat nog steeds niet het geval. Afgelopen zomer demonstreerden ze met hun caravan voor het gemeentehuis. Na wat omzwervingen wonen ze nog altijd in hun caravan in de Kevelhammerhoek.
In de gemeente Hof van Twente hebben negen huishoudens zich gemeld die aanspraak maken op een standplaats voor een woonwagen. Deze komen allemaal in aanmerking voor een sociale huur-woonwagen. In principe is woningcoöperatie Viverion verantwoordelijk voor de huisvesting van sociale huurwoningen, dus ook deze huur-woonwagens.

Impasse

En daar zit het probleem voor de gemeente Hof van Twente. Viverion heeft te weinig middelen om negen standplaatsen te realiseren. Want een stacaravan kost in vergelijking met een nieuwbouwwoning in economisch opzicht vier keer zoveel meer. Dat komt door het onderhoud en de relatief korte levensduur van een stacaravan. Voor negen woonwagens zouden ook 36 nieuwbouwwoningen gebouwd kunnen worden, zo stelt Viverion.
Behalve Viverion kampt ook de gemeente met geldgebrek. En zo dreigden de woonwagenbewoners nog langer te moeten wachten op een passende woonruimte. Het college werkte vier scenario's uit en kwam uiteindelijk met het voorstel om te wachten met locatieonderzoek en planvorming totdat de woningcoöperatie wel voldoende middelen beschikbaar zou hebben. Zoals een eventuele bijdrage van de Rijksoverheid of toestemming om de verhuurdersheffing hiervoor in te zetten.

Unaniem

Hier stak de raad een stokje voor. Een amendement van Gemeentebelang, D66, SP, GroenLinks en PvdA kreeg al vroeg de handen op elkaar. In deze motie werd het college opgeroepen om uitvoering te geven aan het verder gaan met het onderzoek naar haalbare locaties en woningcoöperatie Viverion te verplichten tot planvorming en ontwikkeling van de sociale huur-stacaravans. Wethouder Pieter van Zwanenburg kon zich gedeeltelijk vinden in dit amendement.
Het CDA deed er in een nieuw amendement een schepje bovenop door het college opdracht te geven om voor 1 mei 2021 met de resultaten van het locatieonderzoek te komen zodat in oktober 2021 het ontwerp-bestemmingsplan in procedure kan worden gebracht.
Daarnaast zou Viverion in het eerste kwartaal van 2021 met een concreet plan moeten komen zodat na realisatie van de de locaties de stacaravans geplaatst kunnen worden. Bovendien dient er een prestatieafspraak gemaakt te worden met Viverion over woonwagenbeleid. Dit amendement werd unaniem aangenomen.

"Ik blijf demonstreren"

Ook al is Martha Wolters blij met de uitkomst, haar caravan verlaten doet ze niet. "Ik ga nooit meer in een gewoon huis wonen", zegt Wolters. Ook blijft ze demonstreren en blijven de spandoeken voorlopig hangen. "De gemeente heeft mij al zo vaak iets beloofd, ik moet het eerst zien en dan zien we wel verder", zegt Martha.
In Goor zelf voelt Martha zich gesteund door de plaatselijke bevolking. "Wij hebben niet veel eisen behalve een veilige plek. Uit Goor wil ik nooit meer weg", besluit Martha.
Op 28 maart 2018 heeft het College voor de Rechten van de Mens (CRM) advies uitgebracht aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om binnen gemeenten te komen tot voldoende passende huisvesting voor alle doelgroepen, waaronder (afstammelingen van) woonwagenbewoners. Het ministerie heeft het advies van het CRM vertaald in het Beleidskader Woonwagens 2018, waarin gemeenten de taak hebben gekregen om te zorgen dat woonwagenbewoners 'binnen afzienbare tijd kans op een standplaats' krijgen. Concreet had het nieuwe rijksbeleid tot gevolg dat de gemeente niet langer door kon gaan met het opheffen van woonwagenstandplaatsen en voorts nieuw lokaal woonwagenbeleid moest opstellen. In de gemeente Hof van Twente zijn nu geen beschikbare locaties aanwezig voor woonwagenbewoners om zich te vestigen. Er is één locatie waar nu één wagen aanwezig is.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.