Milieucommissie oordeelt: 'Geen nadelige gevolgen aan uitbreiding varkenshouderij Beerzerveld'

De uitbreiding van varkenshouder Schuttert in Beerzerveld leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving. Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Varkenshouder Schuttert heeft een vergunning voor ongeveer 1.300 varkens. Hij is van plan 3.500 extra fokzeugen in Beerzerveld onder te brengen en als het aan hem ligt nog eens 14.000 varkens even verderop.

De varkenshouder wil de 3.500 zeugen onderbrengen aan de Beerzerhooiweg. Daar staan nu nog een aantal vervallen stallen en een onbewoond woonhuis. Het geheel ligt er nu nog verlaten bij maar als het aan Schuttert ligt, komt hier een moderne superstal.

Felle protesten

Maar dat is nog niet alles. Schuttert heeft een plan voor een megastal aan de Knolsdijk, zo'n twee kilometer verderop. Daar moeten 14.000 biggen komen. Dat plan leidde tot felle protesten. Een petitie tegen de komst van deze megastal werd duizenden keren ondertekend.

Daarop vroeg de gemeente Ommen aan de Commissie voor de milieueffectrapportage om de plannen van Schuttert te bestuderen.

'Binnen de normen'

De commissie concludeert dat een forse toename in het aantal dieren zou kunnen leiden tot meer geur, fijnstof en ammoniak. Om dit te voorkomen worden de stallen voorzien van installaties die de uitstoot van deze stoffen beperken, zoals luchtwassers.

Met deze maatregelen zou de geur niet toenemen en blijft de fijnstof volgens de commissie binnen de wettelijke normen. "De uitstoot van ammoniak neemt af en daarmee ook de stikstofdepositie op beschermde natuur", oordeelt de commissie.

Meer over dit onderwerp:
VECHTDAL GROEN OVERIJSSEL
Deel dit artikel: