Raad Borne stuurt college terug naar de tekentafel, voorstel voor azc in Azelo weggestemd

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het voormalige azc in Azelo weer open te stellen voor de opvang van asielzoekers is voorlopig van tafel. Dat is het resultaat van een debat vanavond in de Bornse gemeenteraad.

De raad was boos, de wethouder ging met gebroken stem door het stof en de burgemeester bood zijn excuses aan voor de gang van zaken. Maar uiteindelijk moet het college terug naar de tekentafel. Dat vatte de vergadering van de gemeenteraad van Borne van vanavond wel zo'n beetje samen.

Een motie van de VVD om het voorstel van het college in zijn geheel terug te trekken en blanco te beginnen aan nieuwe gesprekken kreeg een ruime meerderheid. Daardoor ligt de toekomst van het voormalige azc in Azelo weer open.

Paar stappen terug

Fractievoorzitter Leo Graafhuis van de VVD wilde niet mee in het voorstel van verantwoordelijk wethouder Kotteman om een paar stappen terug te zetten in het besluitvormingsproces en met de bewoners en de raad om tafel te gaan zitten.

"Ik vertrouw het college niet op haar blauwe ogen", gaf Graafhuis aan. Hij deed meerdere keren een dringend beroep op de raad om voor zijn motie te stemmen.

Het voorstel van de VVD kreeg steun van coalitiepartijen CDA en Borne-Nu, evenals oppositiepartijen SP en D66. Coalitiepartij GB'90 en oppositiepartij GroenLinks/Pvda stemden tegen.

Te triest voor woorden

Diepe schaamte, klap in het gezicht van de omwonenden en andere inwoners van de gemeente Borne, te triest voor woorden, bedonderd, politieke onkunde en minachting van de raad.

Het is een greep uit de reacties in de Bornse gemeenteraad vanavond. Alle partijen, zonder uitzondering, namen in de eerste termijn het college, en wethouder Kotteman in het bijzonder, de maat over de gang van zaken rond het voorstel van het college om van het gebouw opnieuw een asielzoekerscentrum te maken.

Het debat moest gaan over de procesgang. Hoe is het college, met wethouder Kotteman voorop, tot dit voorstel gekomen? Wie inhoudelijk op het onderwerp in ging, zou door burgemeester Jan Pierik tot de orde worden geroepen.

Geen goed woord

Hij probeerde het één keer tijdens het betoog van VVD-fractievoorzitter Leo Graafhuis, die net als de andere fractievoorzitters geen goed woord over had voor de handelswijze van het college. De burgemeester liet het bij die ene keer en gaf de raad ruim baan.

"Ik schaamde mij diep als onderdeel van de gemeenteraad", beschreef Graafhuis het gevoel dat hij kreeg toen de raad door het gemeentebestuur werd ingelicht over het voorstel.

Geloofwaardigheid verkwanseld

Volgens Graafhuis is het college haar geloofwaardigheid volledig kwijt. Immers, een jaar geleden gaf wethouder Kotteman nog aan dat de vestiging van asielzoekers in Azelo een gepasseerd station was toen de gemeente besloot het pand in Azelo te kopen. "Het college heeft woord gebroken, haar geloofwaardigheid verkwanseld en daar zullen wij ze voortdurend aan herinneren", aldus de VVD-fractievoorzitter.

Henk van den Berg van coalitiepartij Borne-Nu kreeg het zelfs te kwaad tijdens zijn betoog toen hij terugkeek op de beslissing van de raad om het azc te kopen van het COA. "Wij hebben dat toen gedaan om te voorkomen dat er weer een grote groep asielzoekers in het gebouw gedropt zou worden", riep hij in herinnering. Alvorens aan te kondigen dat zijn betoog daar eindigde, omdat hij anders weer boos zou worden.

Op straat

Kort daarvoor had Van den Berg nog aangegeven dat hij niet begreep waarom de raad niet eerder door het college in vertrouwen was ingelicht over de plannen. Waarschijnlijk uit angst dat het op straat zou komen te liggen, vermoedde het raadslid. "Maar zoals het nu op straat kwam, daar zit niemand op te wachten."

Binnen de raad heerst onbegrip over de manier waarop het vertrouwen van de omwonenden van het azc en de andere inwoners van Borne is geschonden. "Er is enorme commotie in het buurtschap Azelo", aldus Van den Berg. De raad voelt zichzelf ook buitenspel gezet.

Afspraak geschonden

Op 22 september werd immers een motie aangenomen waarin het college toestemming kreeg zelf de verkoop van het voormalige azc af te handelen op voorwaarde dat bij grote beslissingen naar de raad geluisterd moest worden. Volgens de raad heeft het college die afspraak geschonden door op eigen houtje met het COA om tafel te gaan.

Met name verantwoordelijk wethouder Kotteman kreeg het zwaar te verduren. Mieke Visser van de SP wilde van de wethouder weten hoe hij denkt zijn rol nog te kunnen vervullen.

Ook coalitiepartij CDA was in eerste termijn zeer kritisch, maar de aanvankelijke boosheid maakte gedurende het debat plaats voor een houding waarin de partij de wethouder de kans wilde geven om het geschonden vertrouwen te herstellen. Uiteindelijk ging de partij toch mee met de motie van de VVD om het voorstel volledig van tafel te halen.

Geschrokken

Wethouder Kotteman schoot zelfs even vol toen hij vertelde dat hij in Azelo is opgegroeid en dat hij is geschrokken van de kritiek, vanuit omwonenden en de raad. Dat hij het geschonden vertrouwen wil herstellen.

De wethouder stelde voor met een feitenrelaas te te komen waarin uit de doeken wordt gedaan hoe het college tot dit voorstel had kunnen komen. Bovendien zullen er gesprekken komen met de buurt. Op basis van het feitenrelaas en een verslag van de gesprekken zou de raad dan dan in januari een beslissing kunnen nemen.

Spijt

Het CDA gaf bij monde van fractievoorzitter Ben Oude Lansink aan 'respect' te hebben voor de spijt die werd betuigd. Niet alleen door de wethouder maar ook door burgemeester Pierik die, erkende dat hij eerder in had moeten zien dat hij de raad bij 'dit onderwerp van de buitencategorie' had moeten betrekken.

Het grootste deel van de oppositie, met de VVD voorop, was minder begripvol. Het voorstel moest van tafel. Het hele proces waarin de toekomst van het voormalige azc wordt bepaald, moet opnieuw, was de eis. Dat voorstel kon dus rekenen op een ruime meerderheid.

Het huiswerk moet opnieuw. Dat betekent dat het college in gesprek gaat met bewoners over de toekomst van het pand. De optie om er asielzoekers in te huisvesten komt dan ook aan bod, maar Henk van den Berg van coalitiepartij Borne-Nu gaf tijdens de raadsvergadering al aan dat wat hem betreft dat zeker niet de eerste optie is.

Meer over dit onderwerp:
REGIO HENGELO
Deel dit artikel: