Nieuws

Hoe staat het met de welvaart in jouw gemeente?

Alle Overijsselse gemeenten verwachten meer geld op te halen uit lokale heffingen
Alle Overijsselse gemeenten verwachten meer geld op te halen uit lokale heffingen © ANP
Inwoners van steden wonen dichter bij de sportclub en de basisschool en hebben meer te besteden dan plattelandsbewoners. Maar daar staat tegenover dat ze in een minder schone en veilige omgeving wonen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Het statistiekbureau heeft voor het eerst de welvaart in alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken door verder te kijken dan alleen economische groei.
Ze hebben veertig uiteenlopende aspecten van het leven van Nederlanders bestudeerd, van overgewicht tot de contacten met familie en de afstand tot een café.

Leven in de stad niet per se slechter

Een van de conclusies is dat stedelingen gemiddeld genomen minder gezond zijn dan plattelandsbewoners. Ook is er minder sociale cohesie in de stad. Wel zijn basisscholen en andere voorzieningen vaak dicht in de buurt. "Leven in een stad is niet per se slechter dan op het platteland", zeggen de onderzoekers hierover.
Hoe zit het met de welvaart in jouw gemeente nu en later? Op hoeveel aspecten hoort jouw gemeente bij de beste 25 procent of de slechtste? Bekijk het op onderstaande kaart.

Indicatoren

Onderstaand vind je de lijst met alle de indicatoren die het CBS gemeten heeft. Voor de brede welvaart 'hier en nu' is gekeken naar in totaal 34 indicatoren.
Voor 'later' is gekeken naar 14 indicatoren. Sommige indicatoren worden in beide categorieën meegenomen in de berekening. Die staan hieronder dan ook dubbel aangegeven.
Hier en nu:
 • Welzijn: Tevredenheid met het leven en tevredenheid met vrije tijd
 • Materiële welvaart: Mediaan besteedbaar inkomen en bruto binnenlands product
 • Gezondheid: Overgewicht, levensverwachting mannen, levensverwachting vrouwen, ervaren gezondheid, personen met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen
 • Arbeid en vrije tijd: Netto arbeidsparticipatie, bruto arbeidsparticipatie, hoogopgeleide bevolking, werkloosheid, vacaturegraad, tevredenheid reistijd woon-werkverkeer
 • Wonen: tevredenheid met woning, tevredenheid met woonomgeving, afstand tot sportterrein, afstand tot basisschool, afstand tot café e.d.
 • Samenleving: Contact met familie, vrienden of buren, vertrouwen in instituties, vertrouwen in mensen , vrijwilligerswerk
 • Veiligheid: Vaak onveilig voelen in de buurt, aantal ondervonden delicten, geregistreerde misdrijven
 • Milieu: Natuurgebied per inwoner, emissies van fijnstof naar lucht, afstand tot openbaar groen, natuur- en bosgebieden, broeikasgasemissies per m2, kwaliteit van zwemwater binnenwateren, kwaliteit van zwemwater kustwateren
Later:
 • Economisch kapitaal: Gemiddelde schuld per huishouden, mediaan vermogen van huishoudens
 • Natuurlijk kapitaal: Particuliere zonne-energie, natuur- en bosgebieden, bebouwd terrein, emissies van fijnstof naar lucht, fosfaatuitscheiding landbouw, stikstofuitscheiding landbouw
 • Menselijk kapitaal: Arbeidsduur per week, hoogopgeleide bevolking, levensverwachting mannen, levensverwachting vrouwen, ervaren gezondheid
 • Sociaal kapitaal: Sociale cohesie

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.