Nieuws

Basisschool en sportkantine: in Beckum komen ze misschien wel in de kerk

Al vier jaar wordt in Beckum gewerkt aan de ontwikkeling van een masterplan voor het dorp. De kerk kan daarin een prominente plek krijgen als mogelijk onderdak voor het verenigingsleven, de basisschool en de voetbalvereniging. Maar het is een ingewikkelde puzzel die Beckum moet leggen.
De kerk staat centraal in het dorp, en van oudsher was dat ook letterlijk zo. "Om dit gebouw is het dorp ontstaan", zegt Tom Jannink. Hij werd geboren in Beckum, maar woont al dertig jaar in Bentelo en kent de streek. "Het zou mooi zijn als je de kerk weer terug zou kunnen brengen als middelpunt van het dorp, waar iedereen naar toe kan komen."
De weg daarnaar toe is lang en het is een opgave om alle neuzen in het dorp dezelfde kant op te krijgen. De uitdagingen zijn dan ook groot. Jannink is als adviseur van AnnoNu bij het proces betrokken.

Brief van het kerkbestuur

Het begon allemaal in 2016, met een brief van het bestuur van de Heilige Geest parochie, waar de geloofsgemeenschap Beckum onderdeel van is. Het bestuur zag de verhuur van 't Proggiehoes niet meer als een belangrijke taak en wilde het gebouw afstoten. Daarmee zouden zeker twintig verenigingen op zoek moeten naar een ander onderkomen.
't Proggiehoes van Beckum
't Proggiehoes van Beckum © eigen foto rtv oost / Ina Brouwer
De verontwaardiging in het dorp was in eerste instantie groot, vertelt Ben Goselink van de locatieraad van de plaatselijke geloofsgemeenschap. De knop ging al snel om: "Dan gaan we dat zelf doen."

De krachten bundelen

De dreigende sluiting van 't Proggiehoes was het moment om de krachten te bundelen, vertelt Tom Jannink. "We hebben samen met de inwoners en besturen gekeken naar welke gebouwen er zijn, welke problemen er spelen en hoe je keuzes kunt maken om toekomstbestendige gebouwen in Beckum over te houden."
Ga met elkaar in gesprek en vergeet niet de bewoners erbij te betrekken
Tom Jannink, adviseur AnnoNu
Bij het bedenken van de plannen is uitgegaan van de functies die nodig zijn in Beckum. "En dan kijken we welke stenen daar bij passen."

School en sportclub in de kerk?

De basisschool achter de kerk zit eigenlijk in een te grote jas en de huisvesting is niet meer van deze tijd. De naastgelegen accommodatie van sportvereniging TVO, het Geertman, is juist te klein en niet toekomstbestendig. Zouden het onderwijs en de kantine niet samen met de gebruikers van 't Proggiehoes, een plek kunnen krijgen in de kerk? Het kerkgebouw wordt immers op termijn aan de eredienst onttrokken, dat staat vast.
Dat idee is een van de vijf scenario's die aan de dorpelingen werd voorgelegd. Samen met een plan waarin een geheel nieuwe accommodatie werd voorgesteld, kreeg dit de voorkeur van de inwoners. "Het moet een plan zijn dat breed wordt gedragen door het dorp."

Geen gelopen race

De beide scenario's worden nu uitgewerkt. Het is niet denkbeeldig dat de inwoners kiezen voor het kerkgebouw als centrale plek waar zich straks het hele dorpsleven gaat afspelen, maar het is zeker geen gelopen race.
Jannink: "Het is een uitdaging. Een nieuw modern gebouw is gewoon makkelijker. Daarnaast vraagt het een grote investering om zo'n bewerkelijk gebouw aan te passen". En dan is het nog de vraag of je de exploitatie ervan rond krijgt.

Niet top down

Jannink benadrukt dat het van belang is om bij het hele proces de gemeenschap te betrekken. "Ga met elkaar in gesprek en vergeet niet de bewoners erbij te betrekken. Het moet niet top down gebeuren door een bestuur of een overheid." Het laatste woord is aan het kerkbestuur. Die is eigenaar van zowel 't Proggiehoes als de kerk.
Vanuit de landelijke, gemeentelijke en provinciale overheid zijn er mogelijkheden om het proces tot herbestemming van religieuze gebouwen te ondersteunen. De OVKK, de Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen, houdt donderdag een webinar over het thema de Toekomst van het kerkgebouw.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.