Deltion College mogelijk als een van de eerste in Zwolle aangesloten op warmtenet

Het Deltion College en gemeente Zwolle gaan onderzoeken of het gebouw van de school kan worden aangesloten op het warmtenet dat in Holtenbroek wordt aangelegd. De school wordt nu nog grotendeels met aardgas verwarmd. Het Deltion College vindt het verwarmen van het gebouw door een geothermiebron een grote kans om de campus verder te verduurzamen

Bert Beun, voorzitter College van Bestuur van het Deltion College en Monique Schuttenbeld, wethouder Energietransitie gemeente Zwolle, hebben gisteren een handtekening gezet onder een intentieverklaring om samen te gaan werken. Afgesproken is dat wordt bekeken of aansluiten op het warmtenet wat technisch en financieel haalbaar is.

Aarde beter achterlaten

“We moeten de aarde beter achterlaten dan hoe we hem aantroffen", aldus Beun. "Bij Deltion doen we al veel op het vlak van duurzaamheid, zoals het ondertekenen van duurzame ontwikkelingsdoelen. "

In 2050 worden gebouwen in Nederland niet meer met aardgas verwarmd. Ook in Zwolle worden dan de gebouwen en woningen op een andere manier van warmte voorzien.

Hoe werkt geothermie?

Aardwarmte uit geothermie is één van de alternatieve energiebronnen die kan worden ingezet om Zwolle aardgasvrij te maken. Geothermie maakt gebruik van het aanwezige warme water in diep gelegen aardlagen. De gewonnen warmte wordt via een warmtewisselaar en een buizensysteem - een warmtenet - naar woningen en andere gebouwen getransporteerd.

Het afgekoelde water wordt weer teruggebracht in de ondergrond. In andere delen van Nederland wordt geothermie al succesvol ingezet met name in de glas- en tuinbouw, zoals in de Koekoekspolder in Kampen.

Paar jaar geduld

“Met het ondertekenen van deze overeenkomst, komt een aardgasvrij Zwolle weer een stukje dichterbij”, geeft wethouder Schuttenbeld aan. “De overgang die we maken naar aardgasvrij duurt echt nog wel enkele jaren, maar samen werken we er hard aan. "

Als de uitkomsten van de onderzoeken positief zijn en de samenwerking wordt voortgezet, dan is Deltion eind 2023 één van de eerste afnemers van warmte uit geothermie in Zwolle.

Meer over dit onderwerp:
ZWOLLE
Deel dit artikel: