nieuws

Intensieve samenwerking ZGT en MST, geen fusie

De ziekenhuizen MST in Enschede en ZGT in Hengelo en Almelo gaan nog intensiever samenwerken. Ze richten daarvoor een speciale coöperatie op. Van een aanzet tot een fusie is zeer zeker geen sprake, aldus een woordvoerder.
Beide ziekenhuizen willen voorkomen dat specialistische hoogwaardige zorg uit de regio verdwijnt omdat de behandelingen of ingrepen in de eigen ziekenhuizen te weinig worden uitgevoerd en patiënten verder moeten reizen voor goede zorg. Door bundeling kunnen beide ziekenhuizen volgens bestuursvoorzitters Kingma en Schmidt topklinische ziekenhuizen blijven. Het MST heeft die status al, het ZGT heeft dat aangevraagd. Als topklinisch ziekenhuizen kunnen ze goede specialisten aan zich binden en gebonden houden.

Onderzoek naar terrein van samenwerking

Nu wordt er al intensief samengewerkt bij onder meer de plastische chirurgie en de radiologie, waardoor goede specialisten voor de ziekenhuizen behouden blijven en dure apparatuur aangeschaft kan worden. De medische staf van beide ziekenhuizen praat over hoe, en op welke terreinen, nog meer samengewerkt kan worden. Over vijf maanden moet er een plan liggen en kunnen knopen worden doorgehakt.

Gezamenlijke ICT, inkoop en vastgoedontwikkeling

De ziekenhuizen willen ook op andere dan medische vlakken gaan samenwerken. Zo zou de ICT en inkoop centraal geregeld kunnen worden. Dat is goedkoper, waardoor er meer geld ingezet kan worden voor de zorg. Daarnaast willen beide ziekenhuizen ook samen vastgoed gaan ontwikkelen. Hoe dat vorm moet krijgen is nog onduidelijk. Het MST is inmiddels gestart met de noodzakelijke nieuwbouw. Dat gaat ondanks de samenwerking gewoon door. Wel wordt gaandeweg de bouw bekeken of de omvang van de nieuwbouw bijgesteld moet worden en wat er aan faciliteiten extra of minder nodig is.

Geen banenverlies
Van ontslagen als gevolg van de samenwerking is volgens de woordvoerder geen sprake. Onduidelijk is ook nog of wel sprake is van een besparing. Bij het MST gaan volgens haar wel banen verloren maar dat is het gevolg van een rendementsverbetering en niet van deze efficiencyslag.

Geen vrees van Nma

Voor de samenwerking wordt een coöperatie opgericht. Dat is twee keer eerder gebeurd door ziekenhuizen in de regio Den Haag en Rotterdam. De coöperatie heeft als grote voordeel dat de Nederlandse mededingingsautoriteit Nma er geen bezwaar tegen heeft en de ziekenhuizen de plannen ongeremd kunnen ontwikkelen en doorvoeren.

Animositeit

Begin dit jaar leek sprake van enige animositeit tussen beide ziekenhuizen omdat ze elkaar zouden beconcurreren, maar daar is volgens de woordvoerder geen enkele sprake van. Beiden zijn zich bewust van de noodzaak tot samenwerken en willen zelfstandig blijven en hun eigen identiteit bewaren.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.