Zwollenaren zijn tevreden over de stad en hun buurt

Zwollenaren zijn erg positief over hun woonplaats. Ze geven Zwolle als geheel een mooie 7,9. Dat blijkt uit het Buurt-voor-Buurtonderzoek van de gemeente Zwolle.

Meer dan de helft van de bewoners (52 procent) geeft aan dat ze verwacht dat de stad zich in de toekomst positief blijft ontwikkelen. 10.597 inwoners van 18 jaar en ouder vulden de vragenlijst in. Het onderzoek werd in januari en februari van dit jaar uitgevoerd.

Het college van burgemeester en wethouders is zeer tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. De uitkomsten bevestigen het beeld dat Zwolle een heel prettige stad is om te wonen, werken en recreëren. Dat blijkt onder andere ook uit dat 85 procent van de inwoners tevreden is over de kwaliteit van leven.

'Het kan altijd beter'

Wethouder wijkgericht werken Michiel van Willigen: "Toch geven deze uitkomsten geen reden om achterover te leunen en niks te doen. Het kan altijd beter, daarom gaan we aan de hand van de uitkomsten in gesprek met onze partners en inwoners om de verbeterpunten voor de komende jaren te formuleren".

Het Buurt-voor-Buurt Onderzoek is inmiddels een begrip in Zwolle. Sinds 1995 worden elke twee jaar inwoners gevraagd om hun mening te geven over hun buurt, op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, fysieke en sociale aspecten. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de inzet in de stad aan te passen of te verbeteren. Het onderzoek werd wel gedaan voordat corona uitbrak. In de wijkgesprekken met partners en inwoners wordt hier rekening mee gehouden.

Te hard rijden nog een probleem in de buurt

De resultaten op stadsniveau verschillen niet veel van de uitkomsten in 2018. Op buurt- en wijkniveau zijn er ten opzichte van 2018 wel andere resultaten. Over de gehele linie beoordelen Zwollenaren de leefbaarheid in hun buurt met een 7,6, een zelfde score als in 2018. Het meest voorkomende buurtprobleem is volgens de inwoners dat er te hard gereden wordt. De score voor veiligheid in de buurt is iets gezakt. Nu een 7,4, in 2018 een 7,5.

De tevredenheid over het onderhoud en beheer van de fysieke voorzieningen is in 2020 gelijk gebleven aan 2018, waarbij de tevredenheid over de straatverlichting het grootst is (79 procent). Ook is de populariteit van de woningen en de woonbeleving toegenomen. Als het om gezondheid gaat zegt 57 procent van de inwoners elke week minstens één keer te sporten. Hiervan spant 55 procent zich elke week 2,5 uur intensief in.

Deel dit artikel: