Nieuws

Provincie Overijssel blij met miljarden van het Rijk voor verbetering stikstofgevoelige natuur

gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher
gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher © archief RTV Oost
De provincie Overijssel is blij met het akkoord dat de gezamenlijke provincies hebben bereikt met het Rijk voor de verbetering van stikstofgevoelige natuur. In het Programma Natuur komt een bedrag van drie miljard euro beschikbaar om natuurinclusieve landbouw in overgangszones rondom natuurgebieden te stimuleren.
Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher wil graag in gesprek met grondeigenaren om de plannen concreet vorm te geven. "Overgangsgebieden zijn belangrijk om de stikstofgevoelige natuur robuuster te maken en te werken aan systeemherstel. Kwetsbare natuur en omringende landbouwgronden worden zo ook beter bestand tegen hevige regenval en droge periodes", aldus de gedeputeerde.

300 miljoen euro

Vanuit het Natuurpact dat is ingegaan in 2013 hebben Rijk en provincies de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in natuur. Om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden, is extra inzet nodig om de natuur verder te versterken, vooral in gebieden waar stikstofgevoelige soorten leven.
Met het Programma Natuur werken Rijk en provincies de komende tien jaar aan verdere verbetering. Het kabinet maakt hiervoor vanuit het beschikbare geld voor de stikstofaanpak tot 2030 jaarlijks tot 300 miljoen euro vrij.
De provincies kunnen met het geld aan de slag met stikstofgevoelige natuurgebieden. Dat doet de provincie samen met grondeigenaren en natuurorganisaties. Bijvoorbeeld door het verhogen van het waterpeil of de verbetering van natuurgebieden zoals heiden, bossen en graslanden.

Landelijke maatregelen

Rijk en provincies nemen ook op nationaal niveau maatregelen. Zo stijgen de vergoedingen voor natuurbeheer naar 84 procent van de kostprijs. Die vergoeding bedraagt nu 75 procent. Ook worden bomen die vanaf 2017 zijn gekapt voor ontwikkeling en herstel van waardevolle natuur, bijvoorbeeld om bos om te vormen naar heide, gecompenseerd. Minister Schouten en de provincies kondigden dat recent al aan in de Bossenstrategie.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.