LTO over stikstofwet: 'Eerste stap uit PAS-moeras'

Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland noemt de stikstofwet een 'eerste stap uit het PAS-moeras'. Vandaag wordt de wet, waar een meerderheid in de Eerste én Tweede Kamer mee gaat instemmen, besproken door de Kamerleden.

Hoewel LTO positieve ontwikkelingen ziet, kan de organisatie zich niet vinden in de reductiedoelen voor na 2030, waarover wordt gesproken. De uitstoot van stikstof zou in die jaren gehalveerd moeten zijn, maar volgens LTO is dat onhaalbaar en koerst de landbouwsector daarmee af op gedwongen krimp. Volgens de organisatie moet er een onderzoek komen naar de economische en sociale gevolgen van de voorgenomen reductie.

Volgens LTO worden de economische en sociale gevolgen van de maatregelen voor landbouwbedrijven consequent niet in beeld gebracht. De organisatie noemt dit onacceptabel en is van mening dat de extra kosten van maatregelen en het verdienmodel van boeren en tuinders wordt genegeerd.

Halvering niet reëel

Een stikstofreductie van 50 procent is volgens LTO niet reëel. "Met de huidige beschikbare technieken is 26 procent reductie in 2030 al ambitieus", laat de organisatie weten. "Innovatie maakt veel mogelijk, maar dat moet dan wel door passende regelgeving en investeringen vanuit de overheid gestimuleerd worden. Anders is een reductie tot 50 procent sowieso onhaalbaar en wordt afgekoerst op gedwongen krimp."

LTO noemt het positief dat provincies waarschijnlijk de ruimte krijgen om te schuiven met geld voor opkoop naar innovatie. Ook de signalen dat het ‘beroepsverbod’ eruit gaat, kan de organisatie bekoren. Dat verbod houdt in dat boeren die op vrijwillige basis worden uitgekocht, daarna niet meer als zelfstandig boer aan de slag kunnen.

Stemming

Nadat er vandaag gedebatteerd is over de stikstofwet, wordt begin volgende week gestemd in de Kamer. Oppositiepartijen SP, SGP en 50PLUS zullen voor de bekritiseerde wet stemmen en daardoor is er in de Tweede en Eerste Kamer een meerderheid.

Meer over dit onderwerp:
STIKSTOFCRISIS GROEN OVERIJSSEL
Deel dit artikel: