Burgemeester Pierik: 'Komst asielzoekers naar Azelo niet tegenstrijdig met eerder besluit'

Het wordt onderzocht of het mogelijk is om opnieuw asielzoekers te huisvesten in Azelo. Dit is niet in tegenspraak met eerdere besluiten, zegt burgemeester Jan Pierik van Borne.

Het plan om na de sluiting van het azc in Azelo de komende drie jaar opnieuw 300 asielzoekers in het pand onder te brengen, stuit op felle kritiek. Niet alleen omwonenden, maar ook de gemeenteraad hebben het plan van tafel geveegd. Dit omdat eerder toegezegd is dat de vestiging van asielzoekers een gepasseerd station is. De geloofwaardigheid van het Bornse gemeentebestuur staat ter discussie.

Burgemeester Jan Pierik vanochtend in het programma Groot Onderhoud: "Wij gaan terug naar de gemeenteraad met de vraag of er in Azelo een plek geboden kan worden aan het COA (Centrale opvang asielzoekers, red)."

'Razend ingewikkeld'

De opvang in Azelo sloot eind 2019. Borne heeft het voormalige internaat en het omliggende terrein aangekocht, maar slaagt er niet in een nieuwe huurder of eigenaar te vinden. Het COA is volgens Pierik opnieuw in beeld gekomen, omdat twee opdrachten van de gemeenteraad: aankoop van het pand in Azelo en een nieuwe bestemming vinden waarbij Borne er geen geld op toelegt, niet met elkaar te verenigen zijn.

Het is "razend ingewikkeld", zegt Pierik. "De gemeenteraad heeft het college op pad gestuurd met een opdracht die bijna onmogelijk is. We hebben gekeken naar beschermd wonen en het huisvesten van arbeidsmigranten en andere opties, maar geen enkele past bij de uitgangspunten."

'Financieel aantrekkelijk'

Het aanbod van het COA is volgens Pierik "financieel heel aantrekkelijk", ook al omdat het COA na drie jaar het terrein 'schoon' oplevert door een aantal gebouwen te slopen. Hij hoopt dat de inwoners en de gemeenteraad alsnog kunnen instemmen. Afgelopen woensdag is er gesproken met bewoners uit de omgeving van het pand.

De gemeenteraad krijgt binnenkort een nieuw voorstel voorgelegd. Pierik: "Dan moet de vraag beantwoord worden of het eerdere besluit betekent dat het COA nooit meer binnen mocht komen, of dat er nog wel ruimte is. Wij denken van wel. Wij leggen het besluit dusdanig uit dat wij het pand en terrein hebben aangekocht om de regie erover te krijgen".

Meer over dit onderwerp:
REGIO HENGELO
Deel dit artikel: