Nieuws

Definitieve streep door komst van asielzoekers naar Azelo, maar hoe nu verder?

Het voormalige azc in Azelo
Het voormalige azc in Azelo © RTV Oost/Wouter de Wilde
Als er in de toekomst al over de komst van asielzoekers naar de gemeente Borne gesproken wordt, komt het voormalige azc in Azelo niet meer in beeld als locatie om ze in op te vangen. Dat heeft de Bornse gemeenteraad vanavond besloten. Voor de invulling van het voormalige azc zal naar andere opties worden gekeken, heeft wethouder Kotteman toegezegd.
Vanavond aan het begin van de avond kondigde het gemeentebestuur van Borne al aan af te zien van de verhuur van het voormalige azc aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Verrassing

Een besluit dat de raad gelukkig stemt, maar ook heeft verrast. Net als de aankondiging van het plan om weer asielzoekers in het pand op te vangen, enkele weken geleden door hetzelfde gemeentebestuur.
Daarom waren er weer kritische vragen over de handelswijze van het college, dat opnieuw een belangrijk besluit niet eerst communiceerde met de raad.
Leo Graafhuis van de VVD was hard in zijn oordeel over het gemeentebestuur. "Dit soort dossiers is een maatje te groot voor het college." Andere partijen willen dat het college het geschonden vertrouwen van de omwonenden in het gemeentebestuur herstelt, geen gemakkelijke opgave.

Opnieuw geen antwoorden

Antwoorden op vragen vanuit de raad gaf het college ook vanavond niet. Het enige dat wethouder Kotteman wilde zeggen, was dat er geen harde afspraken bestaan tussen de gemeente en het COA over de plaatsing van asielzoekers.
Alle andere vragen worden schriftelijk beantwoord in een feitenrelaas.

Hoe nu verder?

Wat gaat er nu gebeuren met het pand en de bijbehorende gronden? Het college wil samen met omwonenden kijken naar andere opties voor het voormalige asielzoekerscentrum.
Omwonenden hebben echter in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat zij zich beraden op een eerdere toezegging om in een commissie plaats te nemen die mee gaat denken over de toekomstige invulling van het pand.

Niet serieus genomen

Ze twijfelen omdat ze zich niet serieus genomen voelen door het college, staat in de brief. Ze zijn nog steeds 'woedend' over de gang van zaken. Die woede werd nog eens versterkt door het interview dat burgemeester Jan Pierik zaterdag gaf op Radio Oost in het programma Groot Onderhoud.
Ook de bewering van een woordvoerder van het COA dat niet die organisatie maar de gemeente Borne het initiatief nam om weer asielzoekers in Azelo te plaatsen, zorgde voor beroering bij de omwonenden.
Hoewel het college zich er nooit duidelijk over heeft uitgelaten, leefde bij omwonenden het idee dat het initiatief voor een nieuwe periode asielzoekers in Azelo bij het COA had gelegen.

Van de regen in de drup

Er is in het bijzijn van omwonenden enkel gesproken over een project begeleid wonen en een migrantenopvang. Alternatieven waarmee omwonenden in hun ogen 'van de regen in de drup belanden'. Geen oplossingen dus die serieus genomen moeten worden. "Overige voorstellen kregen we niet te horen ook niet als we daar om vroegen", schrijven ze.
De omwonenden hebben zelf een plan bedacht dat onder meer ruimte biedt aan kleinschalige woningbouw op de plek van het voormalige azc.

Tweede brief

Ook Stichting Gemeenschapsbelangen Groot Azelo schreef vandaag een brief aan de gemeenteraad van Borne. De stichting vertegenwoordigt de belangen van heel Azelo en is hard in het oordeel richting de gemeente. "GBA heeft totaal geen vertrouwen meer in afspraken met de gemeente", aldus de stichting.
Groot Azelo is voorstander van woningbouw op de plek waar nu nog het asielzoekerscentrum staat. "Maar vanwege de provinciale omgevingsvisie kan dat een lang traject zijn. Daarom pleit GBA er voor om nu alle gebouwen te slopen en de bestemming vooralsnog te wijzigen in Agrarisch. "
De stichting hoopt op steun van de gemeenteraad.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.