Geen nachtmissen in de katholieke kerken dit jaar

Dit jaar zijn er geen openbare nachtmissen in de rooms-katholieke kerken. Tussen donderdag 24 december 17.00 uur en Eerste Kerstdag zeven uur 's ochtends zijn er geen vieringen, zoals die traditioneel altijd in de katholieke kerken worden gehouden.

Daartoe heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie besloten. Met dit besluit willen de bisschoppen voorkomen dat er in deze periode van lockdown toch veel mensen in beweging komen.

De bisschoppen hebben deze beslissing met pijn in het hart genomen, zo staat in een verklaring. "Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht." De nachtmissen worden vaak ook bezocht door mensen anders niet zo vaak of nooit in een kerk komen.

De overige vieringen met kerst kunnen wel doorgang vinden, met niet meer dan dertig bezoekers. Ook zingen is nog steeds uitgesloten. Koorzang met niet meer dan vier zangers is wel toegestaan.

Geen kerststal, wel een kaarsje branden

De bisschoppen melden ook dat speciale kerstactiviteiten binnen of buiten de kerk niet zijn toegestaan. Zij willen voorkomen dat groepen naar de kerk komen om bijvoorbeeld de kerststal te bezoeken. Individuele kerkbezoeken voor gebed of het branden van een kaars blijven wel mogelijk.

Ondanks de beperkingen roepen de bisschoppen op om Kerstmis wel tevieren. Dat kan veelal via livestreams vanuit de plaatselijke parochies en via televisie. Veel kerken, ook van andere denominaties, zenden hun diensten al uit via internet.

Meer over dit onderwerp:
KERST HIERNUMAALS
Deel dit artikel: