Drie windmolens van 212 meter mogen er komen in Staphorst

In het buitengebied van Staphorst mogen drie windmolens met een maximale hoogte van 212 meter gerealiseerd worden. Omwonenden en bedrijven hadden bezwaar gemaakt bij de Raad van State, maar die oordeelt dat de omgevingsvergunning die gemeente verleende terecht is afgegeven.

Wel moet het college van Staphorst een voorschrift aan de vergunning toevoegen dat de geluidbelasting op de gevel van gevoelige gebouwen wordt beperkt en dat er kan worden opgetreden als dit niet gebeurt. Binnen tien weken moet dit gebeuren. Het is slechts een formaliteit: nadat dit is gebeurd, is alles akkoord.

Windpark Bovenwind bestaat uit drie molens en komt op de locatie tussen de J.J. Gorterlaan en de Bovenweg. Het was de bedoeling dat de windmolens in 2021 zouden draaien. Dit wordt in de huidige planning 2022. De rechtsgang zorgde voor vertraging.

Opdracht van provincie

De gemeenteraad van Staphorst verleende in oktober vorig jaar een omgevingsvergunning voor drie windmolens in Staphorst van 212 meter hoog voor een periode van 25 jaar. Ze komen te staan in gebied De Lommert, ten zuiden van Staphorst. In het buitengebied van Rouveen staan ook drie molens. Die zijn wat lager. Even verderop in de gemeenten Dalfsen en Zwolle staan acht molens.

De bouw van deze turbines in Staphorst is feitelijk een opdracht van de provincie Overijssel. Die wil nog 12 megawatt aan windenergie invullen in Overijssel en wees naar Staphorst als meest geschikte plek. De gemeente weigerde aanvankelijk, er staan al drie molens in Rouveen, maar ging onder dreiging van een Provinciaal Inpassingsplan toch overstag. Als de gemeente bleef weigeren, zou de provincie het zelf doen in Staphorst.

Wij Duurzaam Staphorst

Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst zag daarop het levenslicht. Ze wil het project 100 procent coöperatief uitvoeren. Lasten en lusten blijven binnen de gemeenschap. Mensen kunnen lid worden van de coöperatie. Er zijn al 300 leden. Een onafhankelijke beoordelingscommissie die de gemeente inschakelde vond dat WDS het beste plan had en de Raad van State tornt daar niet aan.

Bezwaarmakers vinden dat ze onvoldoende gehoord zijn, de participatie zou niet goed zijn gegaan. Ook de plek zou niet deugen, want de drie molens liggen vlakbij de natuur én het beschermd dorpsgezicht. De Raad van State oordeelt dat dit niet het geval is. Het bezwaar van een deel van de bezwaarmakers is niet ontvankelijk verklaard, omdat ze verder weg wonen dan tien keer de tiphoogte, oftewel 2.112 meter.

De hoogte van een windmolen wordt uitgedrukt in een 'tiphoogte'. Dat is de ashoogte van de windmolen, plus de lengte van een wiek.

Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst had al tonnen geïnvesteerd. Ze is blij dat alles nu door kan. "Dit is goed nieuws voor ons", zegt Piet La Roi namens de coöperatie. 99 procent is akkoord, alleen qua geluid moet er een voorschrift aan de vergunning worden toegevoegd."

Meer over dit onderwerp:
STAPHORST KOP VAN OVERIJSSEL
Deel dit artikel: